Skip to main content
search

Scan voor inzicht in datagedrevenheid

Doe dan nu de ‘Scan voor inzicht in datagedrevenheid’ en krijg binnen 10 minuten inzicht in de maturiteit en de domeinen waar jouw organisatie de focus op moet leggen om ‘fact based decisions’ te kunnen nemen.

Hoe werkt de Scan voor datagedreven werken?

Datagedreven werken vraagt meer van een organisatie dan het hebben van data of een enkele persoon die daar mee uit de voeten kan. Onze ervaring leert dat als organisaties echt waarde willen halen uit data en daarmee bedrijfsdoelen willen verwezenlijken dat dit op alle organisatie-aspecten een inspanning of verandering vraagt.
In onze projecten helpen wij organisaties op al deze aspecten en deze ervaringen hebben we verwerkt in de scan die uitspraak doet over waar jouw organisatie staat op het gebied van Visie en strategie – in hoeverre is er visie en strategie op het gebied van data & analytics?

  • Mensen – vanuit zowel analytics als business perspectief
  • Organisatie – hebben we de juiste structuur en cultuur?
  • Proces – hoe gaan we het laten werken en komen we tot betere inzichten?
  • Middelen – wat moeten we doen op het gebied van de data zelf en de bijbehorende technologie?

Door het invullen van de vragenlijst krijgt u per aspect inzicht in waar u staat en wordt duidelijk op welke gebieden de grootste verbetering mogelijk is.

Om succesvol datagedreven te kunnen werken is het van belang dat alle organisatie-aspecten in samenhang en evenwicht ontwikkeld worden. Als je daar als organisatie in slaagt worden de juiste stappen gemaakt in de maturiteit van datagedreven werken.

Hoe data voor uw organisatie kan werken, hoe te komen tot een passende aanpak en een succesvolle uitvoering van deze stappen is de kern van onze dienstverlening.

De uitkomsten van de scan is een goed vertrekpunt voor een kennismaking waarin we u graag meenemen in onze aanpak voor datagedreven werken.

Doe de gratis scan
Close Menu