Skip to main content
search

Lees hieronder over onze big 5 voor structurele waarde creatie met data en analytics.

1. Formeer multidisciplinair teams

Multidisciplinaire teams bestaan uit verschillende specialisten met een eigen expertise die werken aan één gezamenlijk doel.

Als je succesvol wilt zijn met data en analytics, moet je teams inrichten waarin de verschillende expertises van de gehele data- en waardeketen meedoen. Wij noemen dit de 4D’s: data, decisions, design & delivery. Rollen waaraan je dan moet denken, zijn respectievelijk data engineers, marketeers en data scientists, designers en developers. Geef hun mandaat en maak ze gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de verbeterinitiatieven en het resultaat ervan.

2. Think big, start small, scale up

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Onze klanten ook. We kunnen ons daarom niet meer permitteren om maanden te werken aan een verbeterinitiatief dat we in één keer lanceren. We moeten naar deelopleveringen die we continu doorontwikkelen.

Dit betekent dat we veel meer Minimum Viable Products (MVP’s) moeten ontwerpen en leveren. Proposities die we onze klanten aanbieden en die hen een betere ervaring leveren dan de huidige situatie. Het vertrekpunt is niet meer een 100% perfecte oplossing, maar een verbetering voor vandaag. Een behoorlijke verandering in de mindset van specialisten die gewend zijn voor de best mogelijke oplossing te gaan.

3. Maak op de juiste manier gebruik van klant input

Als je echt ‘customer centric’ werkt, dan is klant feedback de enige waarheid voor je team.

Toets je MVP’s daarom deze zo snel mogelijk met de klant en verzamel zijn input. Het liefst op basis van zijn gedrag, maar onderzoek kan ook een prima eerste aanzet vormen. Zorg ervoor dat je verschillende versies kunt testen en hierop kunt doorontwikkelen. Waarbij nogmaals geldt: wat is de huidige situatie van de klant? Wat ziet, hoort of leest hij nu in onze interacties en hoe meten we verbetering?

4. Ga écht data gedreven werken

Data gedreven werken betekent feiten gebruiken als startpunt van alle vraagstukken en als (tussentijds) meetpunt van alle output om verbeteringen door te voeren.

Het gaat hier om cijfermatige onderbouwingen zodat er geen discussie kan ontstaan over nut en noodzaak, aanleiding, bijsturing en succes of over go-/no-go beslissingen. Zorg ervoor dat je je inspanningen kunt onderbouwen, bouw meetpunten en -momenten in en definieer wanneer je succesvol bent en wanneer niet. En vergeet niet de voorwaarden te definiëren om succes verder op te schalen.

5. Zorg voor structurele en schaalbare oplossingen

Haal je data gedreven verbeterinitiatieven uit de experimentele sfeer en push de professionals die hieraan werken om schaalbare oplossingen te leveren.

Dit houdt in dat succesvolle oplossingen breed in de organisatie uitgerold moeten kunnen worden en zo duurzame waarde leveren voor klant en de business. Verbind elk initiatief dus aan een doelstelling: Waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Wat willen we bereiken? Wat zijn de risico’s? En, wanneer zijn we succesvol en wat hebben we nodig als we dit structureel willen leveren?

 

CX inzichten omzetten in verbeteringen met de Business Accelerator

Als data gedreven marketeer moet het je ambitie zijn om structureel CX inzichten om te zetten in verbeteringen en hiermee waarde te creëren voor jouw klanten. Wil je hiermee geholpen worden? Wij hebben hiervoor de Business Accelerator ontwikkeld. Hiermee creëer je binnen 3 maanden direct waarde voor je klant en zet je tegelijkertijd een fundament neer waarmee je verder kunt:

Verbeterde customer journey, die je o.b.v. een dashboard continu kunt verbeteren.
Data gedreven multidisciplinair team, dat sneller en structureel in staat is data om te zetten naar waarde voor klanten.
Scorecard, waarin de belangrijkste ontwikkelpunten voor de organisatie n.a.v. klant- en medewerker-ervaringen staan weergegeven.

Close Menu