Skip to main content
search

Data is niks … maar niks is ook iets

Data is namelijk niks. Niks anders dan een verzameling nulletjes en eentjes … totdat je er wat mee doet! En dat blijft herhalen, zodat je een lerende en adaptieve organisatie krijgt. Dan wordt niks dus iets heel moois.

Je moet twee dingen doen om van iets te maken van je data: richting en aan de slag!

Ten eerste data richten – dus vertalen naar inzichten en toepassing en zo een bijdrage leveren aan de bedrijfsstrategie. Iets wat in de praktijk makkelijker klinkt dan het is. Voor dit vraagstuk hebben we het Target to data model ontwikkeld om scherp te krijgen waar met data & analytics de meeste waarde te ontwikkelen is.

Het tweede wat nodig is om langdurig waarde te ontwikkelen met data is je organisatie inrichten om er succesvol mee aan de slag te gaan. Data blijvend laten werken vraagt een langere adem en een structurele en bredere aanpak. Hoe je dit doet en waar je het beste kunt beginnen komen in dit artikel aan bod.

Datagedreven werken blijvend laten werken – breder dan techniek

Nu de meeste organisaties inmiddels wel “out of the dark” zijn als het gaat om de potentie van data en de eerste succesvolle pilots hebben, gedaan doemt de vraag op hoe je het inbedt in de organisatie en wat daar voor nodig is. En dan niet alleen vanuit techniek zoals in de begindagen van big data, maar juist vanuit breder organisatie perspectief. Denk daarbij aan vragen als:

  • hoe geef ik een data-afdeling vorm,
  • waar hang ik het op in de organisatie,
  • wat voor mensen heb ik nodig,
  • hoeveel mensen,
  • wat moeten deze mensen kunnen?

Om deze vragen te beantwoorden, kijken we eerst naar het grotere plaatje van de datawaardeketen en wat dit van organisaties vraagt.

De datawaardeketen en de rol van regisseur

Om de berg goud die data lijkt te zijn blijvend te kunnen verzilveren moeten organisaties erin slagen om de data waardeketen te beheersen en deze te optimaliseren.data waardeketen datastrategie

Dit vraagt om een beheersing van alle organisatie aspecten. Van mens, organisatie, processen, data en systemen. En waar data en de bijbehorende organisatie-entiteiten tot nu toe vaak uitvoerend zijn, wil je opschuiven in maturiteit naar strategische vraagstukken. Tot uiteindelijk het voeren van regie op basis van feiten.

Organisatieaspecten in balans: de keten is zo sterk als de zwakste schakel

Als de rol van data verschuift van ondersteunend naar strategisch of zelfs regisserend, eist dit van organisaties dat ze al deze aspecten in balans ontwikkelt. Je kunt wel vaardige analisten in dienst hebben, maar als de business het niet kan bevatten of toepassen, gaat het niet werken.

Je kunt wel goede data hebben, maar als je het proces om dit te verwerken handmatig is, ontwikkel je nooit de snelheid om deze data succesvol toe te passen. Je kunt wel een cultuur hebben waarin mensen durven te experimenteren en ondernemen. Het succesvol de organisatie in helpen werkt alleen als mensen samenwerken en niet verschuild zitten in organisatorische silo’s. En bovenstaande redenaties kun je loslaten op elke onbalans in de verschillenden maturiteitsaspecten van de organisatie.

De combinatie van verschillende ambitieniveaus gekoppeld aan de verschillende organisatie-aspecten vormen samen een krachtig hulpmiddel om ambities en organisatie-impact vast te stellen. En daarmee gericht en in samenhang te sturen op de benodigde verandering. Als je weet op welke aspecten je moet veranderen en welke gaps daar te dichten zijn, is de volgende valide vraag, waar te beginnen?

Ambitieniveaus datastrategie

Succes begint bij de mens! – vier factoren voor succes met de menselijke maat

De ervaring leert telkens dat succes onmogelijk is zonder de menselijke factor. Deze valt uiteen in vier aspecten:

  • Het begint bij leiderschap: geloof en sponsorschap van directie om de stap naar datagedreven werken vorm te geven
  • Dan de juiste mensen die van data tot inzichten komen en snappen waar data waarde kan toevoegen. Dus vak volwassen analisten en data scientists die voldoende business kennis hebben om tot de kern te komen. Deze kun je nieuw werven of met training, opleiding en coaching ontwikkelen vanuit het talent dat in de organisatie al aanwezig is.
  • En de mensen die de inzichten kunnen toepassen – de business – en de waarde kunnen verhogen door de juiste vervolgvragen te stellen. Juist dit deel wordt vaak nog onderschat. Maar net zoals analisten de brug moeten kunnen slaan naar de business vraagstukken, moeten ook de business mensen zich ontwikkelen om gevoel te krijgen voor de potentie en toepassing van data en inzichten. Uit onkunde roepen dat je “alles wilt weten” op de vraag van een BI afdeling wat je zou willen weten om je werk beter te kunnen doen, dat gaat niet helpen…
  • En last but not least … samenwerking: het verbinden van de voorgaande factoren in een organisatie vorm en cultuur die zorgt dat de organisatie lerend en adaptief gaat worden. Om zo in het steeds uitdagender wordende landschap waarin het bedrijf opereert succesvol te zijn.

Het pad om van niks iets moois te maken – Datastrategie

Voor organisaties is er wel degelijk een duidelijk pad te schetsen om van niks, iets te maken en data te laten werken. Wij helpen graag om hierin de eerste stappen te nemen. In de vorm van het ontwikkelen van een datastrategie of een assessment op bestaande situaties en strategieën. En natuurlijk door het ondersteunen met de juiste mensen, want zoals gezegd, is dat een van de belangrijkste bronnen van succes. Van denken naar met elkaar doen!

Naast de mens kant spelen ook de organisatie inrichting en het creëren van de juiste cultuur een belangrijke rol. Wil je hier meer over lezen bekijk dan onze artikelen hierover.

Cultuur, de ware sleutel tot succes in datagedreven werken?

Datastrategie succesvol implementeren: de organisatie inrichting

Peter Reddering
Principal Consultant p.reddering@cmotions.nl
Close Menu