Menu arrow
Who Cares?

Data is goud als het aansluit op uw visie en missie

Met Target to Data zetten we uw data voor uw organisatie aan het werk. Target to Data legt de relatie tussen data, inzichten, toepassingen en organisatiedoelen. Denk hierbij onder andere aan winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid. Target to Data geeft sturing en is het startpunt voor meer datagedreven werken. Zo heeft u met uw data goud in handen.

Zo werkt het

Hoe werkt het?

Het Target To Data model is een gelaagd en integraal model waarbij de relatie wordt gelegd tussen data en inzichten, haar toepassing en de wijze waarop dit bijdraagt aan organisatiedoelen. We kijken hierbij zowel naar de interne situatie als de externe context (klant, markt, externe data) van de organisatie.

Kern is om eerst een gedeeld beeld te ontwikkelen op de bedrijfs- en klantdoelen zoals winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid en deze concreet te benoemen in indicatoren en in te tijd. Vanuit doelen maken we de slag naar drivers – dus welke factoren (prijs, optimale processen, persoonlijke en relevante communicatie etc.) beïnvloeden het halen van de doelen en vervolgens, welke kanalen en middelen kunnen we inzetten om deze drivers concreet de gewenste kant op te bewegen. Aan welke knoppen kunnen we daadwerkelijk draaien?

Op basis van wat nodig is om deze middelen slimmer (effectiever of efficiënter) in te zetten benoemen we gewenste inzichten (modellen, analyses, triggers) en vertalen dat naar databehoefte. Data is de brandstof voor het benodigde inzicht. We brengen zowel bestaande en mogelijke data bronnen en hun gewenste kwaliteit in beeld die de analyses, modellen en triggers voeden.

Als de verschillende lagen van het model gevuld zijn moeten de lijnen getrokken kunnen worden tussen de lagen. Dus welke data, leidt tot welk inzicht, tot welke slimmere inzet van middelen, met welke effect op de drivers en gerelateerde doelen. Als we niet in staat zijn om vanuit de analytics laag een verbinding te maken met toepassing en doel is het een non-actionable inzicht. Of als we de getrokken lijn niet kunnen onderbouwen (direct of na gemeten toepassing) levert het initiatief geen waarde.

Het gaat uiteindelijk om het met elkaar kunnen zien, erkennen en toetsbaar maken van de doelgerichte en waarde toevoegende inzet van middelen op basis van data & analytics. Als we een Target to Data model voor uw organisatie ontwikkelen wordt in 1 plaat vastgelegd welke doelen geoptimaliseerd worden vanuit data en inzicht. Deze wordt ingezet om de data strategie te visualiseren en als blauwdruk voor sturing en integrale management dashboards.

De waarde van een look-a-like analyse

Als we als bedrijf winst willen optimaliseren (bedrijfsdoel)…
door meer klanten te winnen (klantdoel is acquisitieverhogen)…
door onze communicatie (driver) met potentiele klanten te optimaliseren…
kunnen we onze online marketing communicatie (kanaal/middel) effectiever inzetten als we weten (inzicht!) hoe onze huidige topklanten er uit zien op basis van data (kenmerken, herkomst, waarde)
en deze inzichten toepassen om onze online marketing gerichter in te zetten
met als effect meer nieuwe klanten voor dezelfde marketing euro.

Wat het voor je doet

 • Richting en doel geven aan de inzet van data, analyse en bijvoorbeeld marketing automation initiatieven.
 • Eenduidig beeld op veronderstelde of aantoonbare verbanden tussen doelen, drivers en middeleninzet.
 • Stellen van de juiste prioriteiten Integraal kijken en sturen op inzet van middelen en resultaat.
 • Brug tussen doelen, inzet van middelen en data – Smash the silo’s!
 • Data en data driven strategie visualiseren en communiceren.
 • Startpunt voor meer datagedreven werken en organisatie ontwikkeling.

Wat kan het TTD-model voor jouw organisatie betekenen?

Beantwoord 7 vragen en ontvang het resultaat.

De zelftest:

 1. In mijn organisatie weet iedereen wat onze missie, visie en strategie is.
 2. We hebben duidelijke doelen met meetinstrumenten, We hebben een gedeeld beeld op de factoren die onze resultaten het meest beïnvloeden (drivers).
 3. We meten en weten wat onze datagedreven activiteiten (marketing, proces optimalisatie, risico verlaging etc.) bijdragen aan het resultaat.
 4. We kunnen aangeven welke analyses we nodig hebben om betere beslissingen te nemen over deze activiteiten.
 5. We weten welke data we allemaal tot onze beschikking hebben.
 6. We hebben scherp wat de kwaliteit van deze data is en hoe we deze kunnen bewaken.
 7. We kunnen prioriteit geven aan data en analyse initiatieven omdat we weten wat ze bijdragen aan onze doelen.

Score: 0

Broodnodig. Morgen beginnen?

Data inzetten wordt een stuk doeltreffender als je aan de slag gaat met het Target To Data model.

Onderweg maar nog mooie stappen te maken

Je bent op sommige vlakken al goed onderweg maar je kunt nog mooie stappen maken door het toepassen van het Target To Data model.

Goed bezig!

Wow, je hebt het goed op een rij, misschien wordt het tijd om andere te helpen met de kennis en ervaring die je hebt opgedaan, kijk eens op cmotions.nl/vacatures.

Hoe kan ik dan daadwerkelijk meer datagedreven gaan werken?

Met het TTD model krijgt data strategie scherpte, maar daadwerkelijk datagedreven werken vraagt ook de vertaling naar wat de organisatie moet doen.

Op basis van het TTD model werken we het model uit in een roadmap voor datagedreven werken. We bepalen in het groeimodel voor data gedreven organisatie waar de organisatie nu staat, waar de ambitie ligt en hoe zich dat vertaald in concrete stappen per organisatie aspect.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Reddering via onderstaande contactgegevens.

Peter Reddering, Principal Consultant

+31 6 50 60 50 01

p.reddering@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!