Skip to main content
search
Target to Data

Data is goud als het aansluit op uw visie en missie

Met Target to Data zetten we uw data voor uw organisatie aan het werk. Target to Data legt de relatie tussen data, inzichten, toepassingen en organisatiedoelen. Denk hierbij onder andere aan winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid. Target to Data geeft sturing en is het startpunt voor meer datagedreven werken. Zo heeft u met uw data goud in handen.

Hoe werkt het?

Het Target To Data model is een gelaagd en integraal model waarbij de relatie wordt gelegd tussen data en inzichten, haar toepassing en de wijze waarop dit bijdraagt aan organisatiedoelen. We kijken hierbij zowel naar de interne situatie als de externe context (klant, markt, externe data) van de organisatie.

ern is om eerst een gedeeld beeld te ontwikkelen op de bedrijfs- en klantdoelen zoals winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid en deze concreet te benoemen in indicatoren en in te tijd. Vanuit doelen maken we de slag naar drivers – dus welke factoren (prijs, optimale processen, persoonlijke en relevante communicatie etc.) beïnvloeden het halen van de doelen en vervolgens, welke kanalen en middelen kunnen we inzetten om deze drivers concreet de gewenste kant op te bewegen. Aan welke knoppen kunnen we daadwerkelijk draaien?

Op basis van wat nodig is om deze middelen slimmer (effectiever of efficiënter) in te zetten benoemen we gewenste inzichten (modellen, analyses, triggers) en vertalen dat naar databehoefte. Data is de brandstof voor het benodigde inzicht. We brengen zowel bestaande en mogelijke data bronnen en hun gewenste kwaliteit in beeld die de analyses, modellen en triggers voeden.

Als de verschillende lagen van het model gevuld zijn moeten de lijnen getrokken kunnen worden tussen de lagen. Dus welke data, leidt tot welk inzicht, tot welke slimmere inzet van middelen, met welke effect op de drivers en gerelateerde doelen. Als we niet in staat zijn om vanuit de analytics laag een verbinding te maken met toepassing en doel is het een non-actionable inzicht. Of als we de getrokken lijn niet kunnen onderbouwen (direct of na gemeten toepassing) levert het initiatief geen waarde.

Het gaat uiteindelijk om het met elkaar kunnen zien, erkennen en toetsbaar maken van de doelgerichte en waarde toevoegende inzet van middelen op basis van data & analytics. Als we een Target to Data model voor uw organisatie ontwikkelen wordt in 1 plaat vastgelegd welke doelen geoptimaliseerd worden vanuit data en inzicht. Deze wordt ingezet om de data strategie te visualiseren en als blauwdruk voor sturing en integrale management dashboards.

De waarde van een look-a-like analyse

De waarde van een look-a-like analyse…
Als we als bedrijf winst willen optimaliseren (bedrijfsdoel)…
door meer klanten te winnen (klantdoel is acquisitieverhogen)…
door onze communicatie (driver) met potentiele klanten te optimaliseren…
kunnen we onze online marketing communicatie (kanaal/middel) effectiever inzetten als we weten (inzicht!) hoe onze huidige topklanten er uit zien op basis van data (kenmerken, herkomst, waarde)
en deze inzichten toepassen om onze online marketing gerichter in te zetten
met als effect meer nieuwe klanten voor dezelfde marketing euro.

Wat het voor je doet

  • Richting en doel geven aan de inzet van data, analyse en bijvoorbeeld marketing automation initiatieven.
  • Eenduidig beeld op veronderstelde of aantoonbare verbanden tussen doelen, drivers en middeleninzet.
  • Stellen van de juiste prioriteiten: Integraal kijken en sturen op inzet van middelen en resultaat.
  • Brug tussen doelen, inzet van middelen en data – Smash the silo’s!
  • Data en data driven strategie visualiseren en communiceren.
  • Startpunt voor meer datagedreven werken en organisatie ontwikkeling.

Hoe kan ik dan daadwerkelijk meer datagedreven gaan werken?

Met het TTD model krijgt data strategie scherpte, maar daadwerkelijk datagedreven werken vraagt ook de vertaling naar wat de organisatie moet doen.

Op basis van het TTD model werken we het model uit in een roadmap voor datagedreven werken. We bepalen in het groeimodel voor data gedreven organisatie waar de organisatie nu staat, waar de ambitie ligt en hoe zich dat vertaald in concrete stappen per organisatie aspect.

De strategy card van het TTD model moet op elke afdeling worden gedeeld zodat iedereen persoonlijk kan zien waar hij kan bijdragen

CEO Verzekeraar

Met het TTD model hebben we de stip op de horizon en de sturing op onze data initiatieven scherp, het is een levend its waarmee we voordurend kunnen toetsen of we op de goede weg zijn

Marketing manager verzekeringsmaatschappij

Doordat we onze data strategie nu zo helder inzichtelijk hebben gemaakt kunnen we de landen waar het moet gebeuren nu goed meenemen in waar we het voor doen als het gaat om datagedreven marketing

Internationale bank

Het model helpt ons in de interne discussies over waar we onze inspanningen op moeten richten en zorgt ervoor dat onze belangen bij elkaar komen in de hogere doelen van ons bedrijf

Marketing manager verzekeringsmaatschappij

Met het TTD model hebben we voor de directie de rol van Intelligence scherp gekregen en duidelijk kunnen maken waar we met data onze strategie kunnen invullen

Manager BI afdeling van een Telecom bedrijf
Principal Consultant

Peter Reddering

+31 6 50 60 50 01
p.reddering@cmotions.nl

Wil je meer weten?

Plan een afspraak in met een van onze collega’s, en kom meer te weten.

Afspraak inplannen

Plan direct een afspraak in of ontdek nog meer

Plan een afspraak in met een van onze experts

Data omzetten in actie: ons team van data experts staat klaar om met jouw data aan de slag te gaan en deze te verzilveren.

Ontdek onze innovatieve data-oplossingen

Onze verhalen zijn meer dan alleen casestudy’s en tonen onze expertise.

Raak geïnspireerd door de kracht van data

Ontdek ons testcentrum en direct inzetbare data-oplossingen.

Close Menu