Succesvol datagedreven werken in marketing, hoe doe je dat nu echt? 

1 februari 2021

De uitdagingen in succesvolle datagedreven marketing uitvoering (executie).

Als het simpel zou zijn om datagedreven marketing succesvol in te zetten, had iedereen het al gedaan. Het is wel simpel om succesvol te zijn, wanneer je de juiste dingen doet. In dit artikel neem ik je mee in de succesfactoren voor het datagedreven werken in marketing. 

 

Digitaal omdat het nu moet

Eén ding is duidelijk na 2020. Consumenten hebben ‘digitaal’ massaal omarmd en willen voortaan ook op die kanalen met je in contact zijn en bediend worden. En ze hebben hier hebben hoge verwachtingen over. Ook jouw klanten willen op ieder moment en zonder veel moeite kunnen schakelen tussen de diverse kanalen. Bovendien willen ze hier interessante, relevante en eenduidige content van je geserveerd krijgen. Dit zorgt voor behoorlijke uitdagingen in je (datagedreven) marketing executie.

 

Uitdagingen en ambities

De twee belangrijkste onderwerpen voor marketeers hierbij zijn:

 1. Kanaal optimalisatie: hoe combineer ik mijn fysieke én digitale kanalen tot één geheel, zodat ik overal de dialoog met mijn klanten kan inrichten, en
 2. Personalisatie: hoe zorg ik ervoor dat ik op die kanalen relevant ben m.b.v. de juiste content?

Hoe sta jij ervoor op deze onderwerpen? Welke ambities heb jij hierin en ken jij de verwachtingen van jouw klant hierover? Bij Cmotions gebruiken wij onderstaand model met onze opdrachtgevers om de ambities in data gedreven marketing executie te plotten en de impact daarvan te beschrijven.

 

Datagedreven werken - Cmotions

 

X-as: interacties en ambities voor personaliseren

Op de x-as plot je jouw huidige niveau van interacties én je ambities richting (meer) gepersonaliseerde dialogen. In hoeverre wil (en kan) je van 1:N interactie (dezelfde boodschap voor alle klanten) bewegen richting 1:1 dialogen (iedere klant zijn eigen content)?

Deze keuzes bepalen je benodigdheden (requirements) voor het gebruik van data, analytics & AI. Want, hoe specifieker jouw boodschap aansluit op jouw klant, hoe meer data je nodig hebt over diens behoeftes en gedrag. Daarnaast moet je scoremodellen ontwikkelen om zijn gedrag te volgen en voorspellen.

Y-as: huidige situatie en ambities kanalen

Op de y-as plot je vervolgens de huidige situatie en ambitie voor je kanalen en het samenspel daartussen. Waar vullen ze elkaar (al) aan en kun je de klant eenduidig over de kanalen heen herkennen en bedienen? Waar opereren ze nog los van elkaar en serveert ieder kanaal zijn eigen content? Waar verlies je de klant in zijn specifieke klantreis? En hoe en waar wil je dit verbeteren?

Deze keuzes bepalen je requirements voor de inzet van je marketing technologie. Want, als je je klanten ongeacht het moment van interactie een eenduidig verhaal wilt serveren, moet je technologie dit kunnen ondersteunen en automatiseren.

 

Bepaal een realistische stip aan de horizon

Met dit model heb je dan inzichtelijk gemaakt waar je naartoe wilt in je marketing executie. En bovendien waar de grootste uitdagingen liggen om dat te bereiken. Hierna bepaal je waar je prioriteiten liggen. Welke dialogen en kanalen gaan jullie als eerste oppakken en waarom? Welke klantgroepen heb je hiervoor gedefinieerd? Maak hierbij ook inzichtelijk wat je nodig hebt om dit, structureel, te realiseren. Je wilt geen eenmalige successen.

Voorkom dat je al je ambities rechtsboven in het model plot. Wij zijn van mening dat een echte 1 op 1 dialoog op alle kanalen in de meeste gevallen (nog) niet haalbaar is. Gebruik dat streefbeeld vooral als inspiratie en stip aan de horizon.

Wij zien dat veel organisaties in de praktijk hiermee worstelen. Structureel (toegevoegde) waarde realiseren in klantdialogen op basis van data blijkt te vaak een te grote stap en blijft vaak hangen in technologie gedreven en losstaande initiatieven. Ondanks alle ontwikkelingen in deze vakgebieden, de grote beloftes die hier omheen hangen, de bekende voorbeelden van de successen (Netflix, Spotify) en het grote potentieel.

 

Complexiteit doorbreken

Hoe kan dat toch? Wat maakt dat het zo moeilijk is om met voldoende impact te starten en het structureel in te bedden in het doen en laten van de organisatie? Twee redenen die wij in de dagelijkse praktijk zien.

Reden 1: het ontbreken van een strategische visie die tastbaar is en waarop gestuurd kan worden

Vaak ontbreekt het aan een heldere én te vertalen strategische visie. Meestal is er wel een visie of stip op de horizon, maar in veel gevallen is deze niet helder genoeg om alles duidelijk te hebben wat ervoor moet gebeuren om het doel ook te behalen.. Dus, wat gaan we nou doen en wat mogen we daarvan verwachten? En kunnen we daar dan ook op sturen?

Dat wordt veroorzaakt doordat die visie:

 • abstract opgesteld is en veel algemeenheden over data en A.I. bevat;
 • zich richt op een horizon die nog ver weg ligt;
 • veel oplossingen zoekt in technologie;
 • veel termen gebruikt die door stakeholders verschillend geïnterpreteerd wordt.

Een heldere visie op data gedreven marketing benoemt concreet, zowel de ambitie, als de toepassing en waar dit tot waarde of effect leidt. Op het moment dat je dit in kaart brengt en concreet maakt, heb je daarbij direct scherp wanneer iets wel of niet werkt. Stuur op resultaat. Zelf werken we hiervoor met het TTD model dat de verbinding maakt tussen data, inzichten, toepassing in kanalen en de invloed op verwacht resultaat.

Reden 2: Het optimaliseren van het doen, de uitvoering (executie) zelf

Naast een heldere, toepasbare strategische visie blijkt het vervolgens nog een behoorlijke uitdaging om tot uitvoering te komen. Waar kan het dan beter in de data gedreven executie? Wat doen de organisaties die succesvol zijn, goed zodat het wel lukt?

Wij zien telkens dezelfde 5 succesfactoren terugkomen.

 1. Allocatie van juiste resourcing: op welke vernieuwingen zet ik mijn mensen en middelen in en waarop baseer ik die keuzes?
 2. Technologie goed benutten: welke technologie heb ik beschikbaar, hoe zet ik dat maximaal in en wat ik heb nog nodig om mijn lange termijn ambities te realiseren?
 3. Realistische inzet van analytics & A.I.: wanneer zet ik A.I. in? Wanneer is dit een succes en wat heb ik nodig om dit structureel in te zetten?
 4. Klanten echt betrekken en van hen leren: hoe weet ik wat mijn klanten van mij verwachten en hoe ben ik maximaal uitgerust om op hun veranderende behoeften en gedrag te anticiperen?
 5. Structureel waarde creëren: wat betekent waarde creatie voor onze organisatie en klanten en hoe realiseer ik dit, ook op langere termijn?

 

Hoe maak je het verschil in de executie (de uitvoering)

De komende weken gaan wij je meenemen en helpen om wél het verschil te maken in de executie. We laten je zien wat datagedreven marketing echt betekent. Hoe je data & analytics succesvol inzet in klantreizen, zodat je scoort in de omnichannel ervaring met meer relevante en persoonlijke interacties. Hoe je ervoor zorgt dat je organisatie een datagedreven werkwijze omarmt. En hoe je je organisatie op de juiste manier inricht om structureel succesvol te blijven.

 

Concrete tips en praktische toepassingen voor datagedreven werken in marketing

Door middel van een serie artikelen geven wij jou concrete, praktische inzichten en tips die je direct kunt toepassen op jouw realiteit. Zodat je daadwerkelijk de volgende stappen zet richting meer data gedreven successen in je organisatie.

 

Ga zelf alvast aan de slag

Ben je intussen geprikkeld door ons model voor kanaal optimalisatie & personalisatie? Ga hier alvast mee aan de slag binnen jouw organisatie. Het is een goede start om samen met je medewerkers en klanten een keer kritisch naar je marketing dialogen te kijken en de ambities vast te stellen. Het zorgt niet alleen voor diverse verbeterinitiatieven, maar laat ook je betrokkenheid zien richting je klanten. Hiermee creëer je al direct een stuk focus en prioriteit aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Heb je hier hulp bij nodig? Of wil je meer weten over het opstellen van een goede visie en het succesvol datagedreven werken in marketing? Neem dan contact met ons op (zie ook onderstaand).

Contact opnemen >

Meer weten? In het volgende artikel gaan we dieper op in de 5 succesfactoren van data gedreven marketing executie.

 

Laatste nieuws

De leukste kennismaking met data

5 juli 2023

Wil jij jouw collega’s op ludieke wijze laten kennismaken met datagedreven werken? Geef ze op voor... lees meer

De vijf belangrijkste inzichten uit het datascan onderzoek

10 maart 2023

Scan voor datagedrevenheid – hoe volwassen zijn we en waar moeten we mee aan de slag?... lees meer

Rondetafelsessie – donderdagochtend 25 mei

16 januari 2023

Culture eats data strategy for breakfast​ Bedrijven die erkennen dat ze met de inzet van data... lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!