Skip to main content
search
Cmotions

Privacy en cookie statement

Cmotions B.V. (verder Cmotions) vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon, zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de Cmotions website is bedoeld om diensten te kunnen leveren, te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden. Cmotions zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons privacy en cookie statement.

Privacy statement

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cmotions verzamelt in opdracht van onze klanten of die nodig zijn voor het leveren van services/diensten aan onze klanten.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Cmotions is een dochteronderneming van The Digital Neighborhood en maakt gebruik van centrale diensten van The Digital Neighborhood voor de verwerking van persoonsgegevens.
Cmotions is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de diensten, die Cmotions levert.

Waarom en voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Cmotions verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Welke persoonsgegevens:

NAWT*)
E-mailadres , Bedrijfscontactgegevens**) , Rekeningnummers, Functie

Doeleinde:

1. Het uitvoeren van de bedrijfsvoering. Hierbij moet je denken aan persoonsgegevens voor intern beheer, financiën, boekhouding en archivering die wij verwerken.

2. Administratieve doeleinden. Wanneer je een dienst bij ons hebt afgenomen verwerken wij jouw gegevens voor administratieve doeleinden. Dit doen wij voor bijvoorbeeld het bijhouden van de projectadministratie en het verzenden van facturen.


Welke persoonsgegevens:

NAWT , E-mailadres

Doeleinde:

1. Communicatie. Als je contact met ons opneemt via mail, chat of via het contactformulier op de website van Cmotions dan maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens om jouw vraag te beantwoorden. Denk bijv. Aan de APK-online check voor modellen of data maturiteitsscan.

2. Contractuele relaties. Om de rechten en verplichtingen met betrekking tot het contract zo efficiënt mogelijk uit te voeren verwerken wij je persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn inschrijving voor opleidingen, het afnemen van licenties en activiteiten voor werving en selectie.


Welke persoonsgegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, E-mailadres

Doeleinde:

1. Toesturen van nieuwsbrieven, rapportages of publicaties, wanneer daar toestemming voor gegeven is. Waar van toepassing gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om je dit toe te sturen.

2. Klantonderzoek. Wij kunnen je benaderen voor het afnemen van een korte enquête als je bij ons een dienst hebt afgenomen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren.


Personal data:

IP-adressen

Doeleinde:

Het verbeteren van de website en onze content. Als je onze website bezoekt verwerken wij gegevens om de onze website functioneel goed te laten werken en om onze website te kunnen verbeteren. Dit doen wij onder andere door middel van cookies. Meer informatie kun je hier over vinden in ons cookie statement.


Welke persoonsgegevens:

NAWT , Geboortedatum

Doeleinde:

Het werven en selecteren van (potentiële) werknemers. Hiervoor verwerken wij verschillende persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens:

De gegevens die nodig zijn om aan de wet te voldoen.

Doeleinde:

In sommige gevallen (bijvoorbeeld toezichthouders) moeten wij je persoonlijke gegevens delen met de overheid of toezichthouders om aan de wet te voldoen.

*) Onder NAWT vallen voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer .
**) Onder bedrijfscontactgegevens vallen de naam van het bedrijf, het algemene telefoonnummer en het algemene e-mailadres van het bedrijf.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Cmotions bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Voor de APK online check en de vragenlijst van de scan voor datagedreven werken worden je gegevens maximaal een half jaar bewaard. Mochten we om voor jou en/of ons belangrijke redenen deze langer willen bewaren, dan wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd. Mocht je hier vragen over hebben kun je contact opnemen met privacy@cmotions.nl.

Op welke grond wordt de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd?

 • Cmotions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende grondslagen:
  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou Cmotions verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Cmotions en andere partijen. De verwerking van persoonsgegevens is onderdeel van de voorwaarden die door de andere partij wordt aanvaard en zonder de verwerking is het niet mogelijk aan de voorwaarden van het contract te voldoen .
 • Op basis van een wettelijke verplichting
  Wij zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
 • Een gerechtvaardigd belang
  • Het belang van Cmotions om je persoonsgegevens te verwerken;
  • Het belang om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren;
  • Het belang van Cmotions om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en het beantwoorden van vragen die jij hebt;
  • Het belang van Cmotions om een duurzame relatie te behouden en je onze producten en diensten aan te bieden
 • Jouw toestemming
  Soms gebruiken we je toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming moet vrijelijk gegeven, geïnformeerd en specifiek voor het verwerkingsdoel zijn. De verwerking keur je goed door middel van een actieve ondubbelzinnige handeling, zoals het aanvinken van een check box. Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken via de contactgegevens onder aan dit statement.

Verwerken wij bijzondere/gevoelige persoonsgegevens?

Cmotions heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken, voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit zijn The Digital Neighborhood, Google Analytics en Online Success. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en instructies, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cmotions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cmotions jouw persoonsgegevens aan andere derden (Bekijk hier ook het cookie statement). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Verder zullen we je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Denk hierbij aan het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvanger.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te minimaliseren. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Kan ik mijn gegevens bekijken, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar tegen de verwerking te maken en je hebt het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. Deze rechten staan bekend als de rechten van betrokkenen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je een verzoek indienen naar privacy@cmotions.nl. Cmotions zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Dit zal uiterlijk binnen zes weken gebeuren.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Als je vragen, klachten of verzoeken hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cmotions die niet beantwoord zijn in het privacy- en cookie statement of indien je opmerkingen, klachten of een verzoek hebt, kun je contact opnemen door te mailen privacy@cmotions.nl.
Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Dit privacy statement is op 2.07.2021 voor het laatst aangepast.

Ads cookies

Service: Google

Domain: google.com

Cookie: __Secure-3PSIDCC

Expiration: 1 year

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

 

Service: Google

Domain: google.com

Cookie: __Secure-3PAPISID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

 

Service: Google

Domain: google.com

Cookie: _Secure-3PSID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

 

Service: Google DoubleClick

Domain: doubleclick.net

Cookie: IDE

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Loaded through Youtube embedded video

 

Service: Google DoubleClick

Domain: doubleclick.net

Cookie: test_cookie

Expiration: 0 seconds

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: –

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: bcookie

Expiration: 2 years

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: Browser Identifier cookie to uniquely identify devices accessing LinkedIn to detect abuse on the platform

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: li_gc

Expiration: 2 years

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: bscookie

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a LinkedIn account

Description: Used for saving the state of 2FA of a logged in user

 

Service: Microsoft

Domain: microsoft.com

Cookie: MC1

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Service cookie aggregated for anonymous analysis of service use and for statistical purposes.
Identifies unique web browsers. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes.

 

Service: Microsoft

Domain: microsoft.com

Cookie: MUID

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Used to identify user sessions. A user session begins when a user browses the portal for the first time. It ends when the session is closed.
Identifies unique web browsers. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: __Secure-3PAPISID

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: __Secure-3PSID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: __Secure-3PSIDCC

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: Targeting cookie. Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor’s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.

Analysis website behaviour cookies

Service: Google Analytics

Domain: cmotions.nl

Cookie: _ga

Expiration: 2 years

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: Without consent, Google Analytics should act in anonymous mode, which is currently not the case (17 June 2021)

Description: Used to distinguish users. To store, count and track pageviews.

 

Service: Google Analytics

Domain: cmotions.nl

Cookie: _gat_UA-64757858-1

Expiration: 1 minute

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: Without consent, Google Analytics should act in anonymous mode, which is currently not the case (17 June 2021)

Description: To store and track conversions.

 

Service: Google Analytics

Domain: cmotions.nl

Cookie: _gid

Expiration: 1 day

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: Without consent, Google Analytics should act in anonymous mode, which is currently not the case (17 June 2021)

Description: Used to distinguish users. To store, count and track pageviews.

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: lang

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: Used to remember a user’s language setting

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: lidc

Expiration: 1 day

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: To optimize data center selection

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: AnalyticsSyncHistory

Expiration: 1 month

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries

 

Service: LinkedIn

Domain: linkedin.com

Cookie: UserMatchHistory

Expiration: 0 seconds

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: LinkedIn Ads ID syncing. To provide ad delivery or retargeting.

 

Service: LinkedIn

Domain: ads.linkedin.com

Cookie: lang

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: This should only be loaded after the user has given their consent

Description: Used to remember a user’s language setting

 

Service: MS Dynamics

Domain: efff19a2c0474d52a4a5baf173c7cdde.svc.dynamics.com

Cookie: 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: loaded through embedded MS Dynamics forms, not sure if consent is needed

Description: Short-term, single-visit cookie: This cookie is also set and/or read on any webpage where you have placed a Dynamics 365 Marketing website behavioural-analysis script. By default, it expires after 30 minutes. Dynamics 365 Marketing uses it to group all page loads by a given visitor that are recorded by the same behavioural-analysis script and that occur within the configured timeframe. It will consider all of these as part of a single “visit” to the website.

 

Service: PowerBI Widget

Domain: app.powerbi.com

Cookie: WFESessionId

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Set by a widget of PowerBI. Stores data on the time spent on the website and its sub-pages, during the current session.

 

Service: Vimeo

Domain: vimeo.com

Cookie: vuid

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: –

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE

Expiration: 6 months

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Google services also use analytics cookies like these, as well as others like ‘NID’ on Google Search and ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ on YouTube.

 

Functional cookies

Service: Complianz Cookie Banner

Domain: cmotions.nl

Cookie: complianz_policy_id

Expiration: 1 year

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: To store the cookie banner preference

 

Service: Complianz Cookie Banner

Domain: cmotions.nl

Cookie: cmplz_marketing

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: To store the cookie banner preference

 

Service: Complianz Cookie Banner

Domain: cmotions.nl

Cookie: complianz_consent_status

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: To store the cookie banner preference

 

Service: Google

Domain: google.com

Cookie: NID

Expiration: 6 months

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: Only applicable for users logged in to a Google account

Description: This cookie contains a unique ID used to remember your preferences and other information such as your preferred language, how many search results you prefer to have shown on a results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on.

 

Service: Recaptcha

Domain: google.com

Cookie: _GRECAPTCHA

Expiration: 6 months

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? No

Note: it is also possible to load recaptcha from recaptcha.net to avoid Google cookies

Description: A necessary cookie when executed for the purpose of providing its risk analysis.

 

Service: Newsletter preference

Domain: cmotions.nl

Cookie: newsletteroptinShown

Expiration: 1 year

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: To show or hide the newsletter pop-up

 

Service: PowerBI Widget

Domain: app.powerbi.com

Cookie: ARRAffinitySameSite

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: Set by a widget of PowerBI. This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: YSC

Expiration: session

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Cookie is used to prevent spam, fraud, and abuse. This cookie ensure that requests within a browsing session are made by the user and not by other sites.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: HSID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: Cookie used for security authenticate users, prevent fraud, and protect users as they interact with a service.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: PREF

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: YouTube uses the ‘PREF’ cookie to store information such as a user’s preferred page configuration and playback preferences like autoplay, shuffle content, and player size.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: SID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: Cookie used for security authenticate users, prevent fraud, and protect users as they interact with a service.

 

Marketing automation cookies

Service: Microsoft Dynamics

Domain: cmotions.nl

Cookie: _mspi

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: Stores the language used when accessing the Website.

 

Service: MS Dynamics

Domain: efff19a2c0474d52a4a5baf173c7cdde.svc.dynamics.com

Cookie: 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51

Expiration: 2 years

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? Yes

Note: loaded through embedded MS Dynamics forms, not sure if consent is needed

Description: Long-term behavioural-analysis cookie: This cookie is set and/or read on any webpage where you have placed a Dynamics 365 Marketing website behavioural-analysis script. It enables Dynamics 365 Marketing to score leads based on the level of interaction with a given website. The cookie contains no personal information, but does uniquely identify a specific browser on a specific machine, and Dynamics 365 Marketing can use it to correlate this ID with an actual contact in the Dynamics 365 Marketing database.

 

Service: OnlineSuccess

Domain: tr1.onlinesucces.nl

Cookie: logger

Expiration: 2 years

Set without consent?

GDPR needs consent? Yes

Note: cookie will not be set all the time

Description: –

 

Overige cookies

Service: MS Dynamics

Domain: cmotions.nl

Cookie: undefineds

Expiration: session

Set without consent? Yes

GDPR needs consent? No

Note: –

Description: Automatically added by Azure websites to ensure that requests are load-balanced across different websites. Does not store any user Information.

 

Service: Vimeo

Domain: vimeo.com

Cookie: player

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: –

Description: –

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: APISID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: CONSENT

Expiration: 17 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: LOGIN_INFO

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: SAPISID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: SIDCC

Expiration: 1 year

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

 

Service: Youtube

Domain: youtube.com

Cookie: SSID

Expiration: 2 years

Set without consent? No

GDPR needs consent? Yes

Note: only applicable for users logged in to a Google/Youtube account

Description: This cookie is used to play YouTube videos embedded on the website.

Close Menu