Uniek partnership brengt longfonds stevig aan het roer

Longfonds is een ambitieuze organisatie, ze wil het risico op longziekten verminderen en longpatiënten een beter leven geven. Met hart en ziel zetten de werknemers zich daarvoor in, ze pakken gerust tien dingen tegelijk aan en liefst precies die dingen waarmee ze maximaal impact maken. Daar komt de waarde van data kijken. En Longfonds bezit veel data, maar helaas waren die in het werkproces nog niet goed toegankelijk. In een uniek partnership bracht Cmotions daar verandering in. Zodat het Longfonds gerichter kan toewerken naar haar doelen.

Longfonds heeft vele donateurs en werkt samen met tal van bedrijven. Daarnaast hebben ze relaties met longpatiënten, met zorgorganisaties, met politiek en media, die bijvoorbeeld kennis komen halen om maatschappelijke discussies op te baseren.
Janina Kroese, manager business intelligence bij Longfonds: “Ons publiek loopt enorm uiteen en iedereen is belangrijk. Iedere geïnteresseerde willen en moèten we goed bedienen, met precies de juiste informatie, liefst afgestemd op het individu. Data vormt de crux, daar waren we snel over uit. Maar zelf hebben we daarvoor – net als de hele wereld van fondsenwerving – niet de juiste expertise in huis. We hadden externe expertise nodig om meer datagestuurd te worden.”

 

Vertrouwen in partnership

Er was werk aan de winkel. Er moest een strategisch doordachte roadmap komen, de IT-infrastructuur moest verbeterd, de data verbonden en ondertussen bleef de werkvloer dagelijks selecties en inzichten nodig hebben. Al met al was er geen vastomlijnd plan. Er was een richting, maar de blauwdruk en de route ernaartoe moesten nog gemaakt worden.Het Longfonds zocht dan ook geen consultant voor een afgekaderd project, maar een partner. Met strategische data expertise én operationele slagkracht, maar vooral ook een partner om samen het avontuur aan te gaan. Om samen de verantwoordelijkheid te dragen.

Janina Kroese: “Bij Cmotions voelden we ons al snel in vertrouwde handen. Precies de partner die we ons wensten. Ze denken uitstekend met ons mee en pakken aan wat nodig is om ons gezamenlijke doel te realiseren.”

Basis op orde brengen

Na het opstellen van de roadmap concentreerde de samenwerking zich vooral op de basis: de data. Longfonds bezat veel data, maar die waren verspreid, onder meer over het ERP, een marketingdatabase en een campagnetool. Zo waren selecties erg bewerkelijk en konden ze zomaar twee weken doorlooptijd hebben.In nauwe samenwerking met Longfonds bouwde Cmotions een centraal dataplatform in de cloud, richtte de datastromen tussen de systemen in en verbeterde alle uitwisseling. Al doende ontstond inzicht in de data en werd ook vervuiling zoals dubbelingen zichtbaar. Die konden meteen aangepakt worden. Bovendien voegden ze nieuwe databronnen toe, waardoor de data niet alleen beter toegankelijk en van goede kwaliteit was, maar ook nog rijker werd.

Janina Kroese: “Het prettige aan Cmotions is dat ze de tijd namen de overwegingen en alle consequenties rustig uit te leggen, zodat wij de keuzes konden doorgronden. En zodat onze mensen werkelijk snapten hoe koppelingen tussen programma’s functioneren. Juist deze kennisdeling én het samen optrekken, maakt dat we ons als organisatie volwassener voelen op het gebied van data.”

De organisatie professionaliseren

De volgende fase focuste op hoe de organisatie omging met data. Dat betrof enerzijds het maken van de selecties. Cmotions hielp met een gebruiksvriendelijker inrichting van PowerBI.En detacheerde een talentvolle databasemarketeer die meedacht en slimme selecties draaide voor de organisatie. Anderzijds werkten Cmotions en Longfonds samen aan een breder bewustzijn in de organisatie over wat je zoal met data kunt. Er werd een nieuw team ‘relaties & data’ opgericht en er kwamen ‘kanaalspecialisten’, die elk inzichten verzamelden in relaties met de doelgroep. Cmotions hielp hen vertrouwd te worden met programma’s en deelde kennis over de interpretatie van data.

Janina Kroese: “Heel praktisch hielp Cmotions ons ook een nieuw voorspelmodel te bouwen, dat ons helpt te voorspellen wat de impact van bepaalde activiteiten is. Zeer waardevol voor ons omdat we zoveel activiteiten ontplooien. Ons oude model was een black box en volstond niet meer. Samen bouwden we juist een transparant model waarvan we zelf de touwtjes in handen hebben, zodat we snappen hoe voorspellingen tot stand komen. Dat vind ik typerend voor ons partnership: ze helpen ons de complexiteit van data echt te begrijpen.”

Data in werkprocessen verzilveren

Data heeft zijn waarde al op diverse vlakken aan de organisatie bewezen, bijvoorbeeld in het prioriteren van activiteiten. Next step is de data in de werkprocessen toepassen. Bijvoorbeeld zodat het Longfonds informatie op de website kan afstemmen op de individuele bezoeker.Ook kan de organisatie multichannel gaan denken en de diverse kanalen aanpassen aan het individu én de fase in de customer journey. Daarvoor moeten wel nog wat stappen worden doorlopen, zo moeten de bestaande customer journeys worden aangescherpt en toegepast worden op de website. Maar in de basis is het Longfonds er klaar voor. Alle betrokkenen hebben er zin in!

“Een partnership met Cmotions was de juiste keuze. Voor een vast bedrag per maand hebben we nu telkens de juiste expertise beschikbaar om constructief aan onze toekomst te bouwen, terwijl de dagelijkse operationele slagkracht ook vergroot wordt. Toegegeven, ik voelde niet bij elke consultant de gedeelde verantwoordelijkheid. Maar over het algemeen kan ik iedereen een partnership met Cmotions aanraden. Ze hebben onze organisatie grote stappen vooruitgebracht.”

Janina KroeseManager business intelligence at Longfonds
Chief Strategy & Innovation Officer

Stijn Kuijpers

+31 6 11 31 50 99
s.kuijpers@cmotions.nl

Klaar om waarde uit jouw data te halen? Aarzel niet op contact op te nemen met Stijn!

+31 6 11 31 50 99
s.kuijpers@cmotions.nl

Meer weten?

Neem direct contact op met Stijn, of plan een afspraak in met een van onze collega’s.

Een afspraak inplannen