De begeleiding naar datagedreven fondsenwerving

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Cmotions heeft Médecins Sans Frontières (MSF), de overkoepelende, internationale Artsen Zonder Grenzen-organisatie, geholpen hun fondsenwerving te verbeteren door kennis te delen over datagedreven fondsenwerving. We ontwikkelden datastrategieën en stappenplannen voor 20 teams van over de hele wereld en voorzagen hen van een internationale benchmark voor datamaturiteit.

Het resultaat is dat de fondsenwervingsteams nu beter zijn uitgerust om datainzichten te gebruiken om de betrokkenheid van donoren en hun waarde te verbeteren. Dit leidt tot effectievere fondsenwerving, kostenbesparingen en een grotere tevredenheid van de medewerkers. Omdat ze allemaal aan deze workshopreeks hebben deelgenomen, is het voor dataprofessionals en directeuren fondsenwerving gemakkelijker geworden om samen te werken en gedeelde data-uitdagingen aan te pakken.

 

De hulpvraag van de klant

Bij Médecins Sans Frontières (MSF) wordt de fondsenwerving in elk land en elke regio lokaal beheerd door teams van specialisten in fondsenwerving, marketing, CRM en data. Als dataprofessional in die teams kan het een uitdaging zijn om te weten waar je moet beginnen en hoe je de waarde van data kunt overbrengen aan collega’s van fondsenwerving en het management. Ze blijven steken in operationele taken en zijn niet in staat de volgende stap te zetten naar diepere en meer impactvolle inzichten.

Médecins Sans Frontières (MSF) heeft samengewerkt met zijn wereldwijde data- en analyticsgemeenschap om te profiteren van elkaars ervaringen en best practices, met name op specifieke gebieden zoals dashboarding, donateurssegmentatie en KPI’s. De “Taskforce data driven”, die strategische initiatieven coördineert om datagedreven te worden, vroeg Cmotions om een serie digitale workshops over datastrategie te verzorgen, specifiek gericht op fondsenwerving, CRM en dataspecialisten van 20 teams over de hele wereld.

De belangrijkste doelen van de door Cmotions gefaciliteerde workshops waren:

  1. Onze kennis en best practices over datastrategie en datagedreven fondsenwerving delen met de gemeenschap van Médecins Sans Frontières (MSF).
  2. Een gemeenschappelijk begrip creëren binnen de MSF-gemeenschap over datamaturiteit, datastrategie en de benodigde stappen.
  3. Alle teams benchmarken op hun huidige datamaturiteit en hun ambities, zodat het gemakkelijker is om de vooruitgang te meten en het juiste team of de juiste persoon te vinden om van te leren.
  4. Maak roadmaps voor datagedreven fondsenwerving, zodat duidelijk is welke teams vergelijkbare acties en mogelijkheden hebben om samen te werken.

Samengevat had Cmotions als doel om MSF-teams in staat te stellen hun datamaturiteit te begrijpen en te verbeteren, effectiever samen te werken en effectievere datagedreven fondsenwerving te stimuleren.

Wat hebben we gedaan?

Om de workshops zo praktisch en efficiënt mogelijk te maken voor de 20 teams van over de hele wereld, gebruikte Cmotions een ‘blended learning’ aanpak. De workshops waren gestructureerd als vier online sessies verspreid over een periode van drie maanden. Hierdoor konden de deelnemers zich in hun eigen tempo en tijd voorbereiden op de workshops door alle relevante content door te nemen en praktische opdrachten en self-assessments in het leerportaal van Cmotions uit te voeren. Dit maakte het ook gemakkelijk voor deelnemers om zich samen met collega’s voor te bereiden of een specifieke expert binnen hun team te raadplegen, en om het leren in te passen in hun drukke schema. De aanpak zorgde ervoor dat de deelnemers goed voorbereid waren op de workshops en het meeste uit hun tijd konden halen tijdens de sessies.

Het workshopprogramma bevatte de volgende onderwerpen:
De visie, missie en potentiële use cases voor datagedreven fondsenwerving. De deelnemers bespraken de rol van data in hun fondsenwervingsstrategie en -activiteiten, identificeerden potentiële use cases die waarde zouden kunnen creëren voor het fondsenwervingsteam, en leerden hoe ze dit op een boeiende en motiverende manier konden communiceren.
Datamaturiteit en -ambitie. Aan de hand van de vier stadia van datamaturiteit beoordeelden de deelnemers hun huidige datamaturiteit en stelden ze doelen voor de toekomst. Ze gingen na hoe ze hun gewenste niveau van datamaturiteit konden bereiken in het komende jaar, in twee, drie of vijf jaar, of dat ze zelfs een hoger niveau wilden bereiken. Ze keken ook naar de vier organisatorische aspecten – mensen, organisatie, processen en technologie – en hoe deze op elkaar moeten worden afgestemd om het gewenste niveau van datamaturiteit te bereiken.
Verdieping in data-expertisegebieden. De deelnemers maakten kennis met de belangrijkste expertisegebieden die cruciaal zijn voor datagedreven succes, zoals datamanagement, business intelligence, analytics en data science, automatisering en datastrategie. Ze evalueerden hun eigen huidige competentie op deze gebieden door middel van zelfbeoordelingen. Ze identificeerden ook de stappen die ze moesten nemen om het niveau van datamaturiteit te bereiken dat ze eerder in het programma hadden vastgesteld.
Routekaart en samenwerking. De deelnemers bespraken acties, projecten en initiatieven die op hun roadmap voor het komende jaar en daarna zouden moeten staan. Ze leerden over best practices voor de uitdagingen waar ze voor staan bij het zetten van de volgende stappen in datagedreven fondsenwerving en identificeerden potentiële gebieden voor samenwerking met andere teams.

Wat waren de resultaten?

De datagemeenschap van Médecins Sans Frontières (MSF) kreeg een beter inzicht in hun overeenkomsten en verschillen op het gebied van datamaturiteit, ambities en uitdagingen. Door een gemeenschappelijke taal te gebruiken en dezelfde zelfevaluaties in te vullen, kon de groep individuele stappenplannen opstellen, maar gemeenschappelijke mogelijkheden voor samenwerking bij de volgende stappen identificeren.

Aan het eind van de workshop ontving elke deelnemer een samenvatting van één pagina met daarin zijn eigen visie en missie voor datagedreven fondsenwerving, de resultaten van de zelfevaluaties en de data use cases. Dit document kan worden gebruikt om andere delen van de MSF-organisatie te informeren en te inspireren over de potentiële waarde van gegevens, zoals het vergroten van de betrokkenheid en de levenslange waarde van donoren, en het verbeteren van de effectiviteit van omnichannel donorreizen. Het bood ook inzicht in de noodzakelijke volgende stappen, waaronder een uitgebreide routekaart voor de uitvoering van deze acties.

Als groep ontvingen alle deelnemers een benchmarkdocument waarin de datamaturiteit van alle teams op alle vijf expertisegebieden werd uiteengezet, zodat zij gemakkelijker de juiste tegenhangers over de hele wereld konden vinden om van te leren of mee samen te werken. Het document bevatte ook informatie over de benodigde vaardigheden, rollen en technologieën voor elk expertisegebied, waardoor het uitstekend referentiemateriaal was wanneer de roadmap in een later stadium opnieuw werd bekeken.

Learnings?

Er zit veel potentieel in het hebben van een wereldwijde gemeenschap van dataprofessionals, zelfs wanneer zij in onafhankelijke lokale teams werkzaam zijn. Om dit potentieel volledig te benutten, is het belangrijk een beter inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in hun reis naar meer datagestuurdheid. Met dit inzicht kan een gecentraliseerde taskforce, zoals die van MSF, efficiënter zijn in het coördineren van kennisdeling, peer reviews, het inhuren van externe expertise en mogelijk zelfs het delen van gegevens of ICT-diensten.

Om de juiste mate van detail te krijgen, is het belangrijk om de datamaturiteit van de teams te beoordelen op verschillende organisatorische aspecten en de vereiste expertisegebieden voor gegevensgestuurde fondsenwerving. Een blended learning-aanpak, die interactieve, digitale sessies combineert met een leerportaal voor inhoud en opdrachten, was cruciaal om het programma effectief te maken met meer dan 40 deelnemers uit 20 teams over de hele wereld.

Feedback van de klant

De deelnemers beoordeelden Cmotions met geweldige scores:

Totaal programma: 8.5
Materialen en presentaties: 8.8
Facilitator: 9.5

”Het

was zeer ontvankelijk, deskundig en goed voorbereid op de workshops.

Hij probeerde ook alle deelnemers bij zijn sessies te betrekken.” name=”Anoushka Skaar Nordby” subtitle=”CRM Analyst at Médecins Sans Frontières (Norway)”]

Chief Strategy & Innovation Officer

Stijn Kuijpers

+31 6 11 31 50 99
s.kuijpers@cmotions.nl

Klaar om waarde uit jouw data te halen? Aarzel niet op contact op te nemen met Stijn!

+31 6 11 31 50 99
s.kuijpers@cmotions.nl

Meer weten?

Neem direct contact op met Stijn, of plan een afspraak in met een van onze collega’s.

Een afspraak inplannen