Privacy Policy

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Cmotions persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Cmotions zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hieronder omschreven doeleneinden.

Doeleinden van gegevensverwerking
Cmotions verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor drie doeleinden:

De door u verstrekte informatie kan tevens worden gebruikt om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op deze website.

Bijzondere persoonsgegevens
Cmotions heeft geen intentie om via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Uw data is bij ons in vertrouwde handen
Cmotions is sinds juni 2014 door DDMA gecertificeerd voor het Logo Privacy WaarborgPrivacy Waarborg. Dit keurmerk geeft aan dat wij ons houden aan de privacywetgeving en zelfregulering. Wij worden hierop periodiek gecontroleerd door DDMA Privacy Autoriteit, een handhavingsorgaan dat onafhankelijk van DDMA opereert. Zie ook Privacy Waarborg.

Subscribe to our newsletter

Never miss anything in the field of advanced analytics, data science and its application within organizations!