Stuurinformatie in één
uniforme dashboard omgeving

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen

SAHZ

De Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) is een moderne ziekenhuisapotheek, die op vier locaties zorg op maat biedt aan een tiental zorginstellingen in de regio. Zij doen dat met ruim 175 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over diverse afdelingen en teams.

Onze opdracht

De kosten van geneesmiddelen vormen een steeds groter onderdeel van het totale ziekenhuisbudget. Hierdoor komt er vanuit de Raad van Bestuur ook steeds meer aandacht voor de effectiviteit en efficiëntie van de apotheek.

Om tot een optimale effectiviteit en efficiëntie in de sturing van geneesmiddelen te komen heeft Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) aan Cmotions gevraagd om een dashboard te ontwikkelen waarin geneesmiddelen stromen makkelijk zijn te volgen en goed inzichtelijk zijn te maken.

 

Wat hebben we gedaan?

Cmotions heeft in nauwe samenwerking met het team bij SAHZ een dashboard omgeving opgezet waarin alle benodigde geneesmiddelen informatie uit verschillende bronnen (poliklinisch en klinisch apotheekinformatiesysteem (AIS) en contractbeheersysteem) naar één platform wordt gebracht. Op dit platform wordt niet alleen alle informatie geautomatiseerd opgehaald, maar ook direct gecontroleerd en gecombineerd.

 

Wat is het resultaat?

Dankzij dit platform is alle informatie over de inkoop en verkoop van geneesmiddelen dagelijks op een eenvoudige wijze inzichtelijk. Dit voorkomt niet alleen het tijdrovende opzoeken van informatie in meerdere systemen, maar zorgt ook voor het verkrijgen van inzicht in stromen die anders lopen dan gewenst.
Door belangrijke stuurinformatie in een uniforme dashboard omgeving bijeen te brengen ontstaan een aantal belangrijke voordelen:

 

Wat levert dit op voor SAHZ?

Door het nieuwe dataplatform is er nu sprake van een vermindering van handwerk, is er direct toegang tot relevante en actuele stuurinformatie en kan het management sneller en effectiever bijsturen. Dit alles zorgt ervoor dat SAHZ een nog transparantere en betrouwbaardere gesprekspartner is voor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, artsen, leveranciers en groothandels.

Bekijk hieronder een voorbeeld van het dashboard (met fictieve gegevens):

 

Subscribe to our newsletter

Never miss anything in the field of advanced analytics, data science and its application within organizations!