Data governance

“In hoeverre kan ik vertrouwen op de rapportages en analyses waarop ik mijn besluiten baseer?”
“Ik ben data eigenaar, maar waar liggen precies de grenzen van mijn verantwoordelijkheid?”
“Hoe voorkom ik (frustratie als gevolg van) miscommunicatie als gevolg van afwijkende data en definities?”

Data beheersbaar maken

Bovenstaande vragen zijn hoogstwaarschijnlijk bekend binnen jouw organisatie. Er vindt momenteel een transitie plaats naar datagedreven werken, maar data inzetten als drijvende kracht binnen jouw organisatie vereist wel dat deze data onder controle is. En dit raakt systemen, processen, privacy- en autorisatiemaatregelen en uiteraard ook mensen.

Checklist AVG / GDPR: hoe je je nieuwsbrief op orde brengt!

Wat is data governance precies?

Data governance betreft kortgezegd de maatregelen die je neemt om “in control” te komen van je data- en informatiestromen. Op het moment dat je in control bent, ben je immers in staat om het bestaande te verbeteren. Data governance bestaat daarom niet sec uit het implementeren van een tool, het duidelijk(er) vastleggen van processen of het opschonen van data. De kern van een goede governance is dat er duidelijke rollen worden gedefinieerd en dat er inzicht ontstaat in hoe de data- en informatiestromen binnen de organisatie precies lopen.

Checklist AVG / GDPR: hoe je je data modellen gereed maakt!

Hoe is onze data governance aanpak?

Op het moment dat je “weet hoe het zit” én mensen weten wat ze moeten doen en welke verantwoordelijkheden ze hebben, ben je volgens ons “in control”. Onze aanpak bestaat daarom uit meerdere delen:

  • Het aanleggen van een business glossary, hierin is te vinden welke informatie op welke data is gebaseerd, evenals eenduidige definities voor begrippen (bedrijfsobjecten) binnen de organisatie.
  • Het opbouwen en (samen met de organisatie) vullen van een data dictionary waarin ligt vastgelegd welke data in welke systemen ligt opgeslagen en wat de kwaliteitsnormen, bewaartermijnen en “golden source” per informatie element is. Hierin kan in het kader van datamanagement ook de mapping van de verschillende gegevens over systemen heen plaatshebben.
  • Het neerzetten van een data management organisatie (in rollen en overlegstructuren), zodat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat concreet moet doen en voorkomt dat data eigenaarschap “iets voor erbij” is.
Voorbeeld AVG / GDPR implementatie bij IKEA

Bij dit alles vinden wij het belangrijk dat dit samen met de mensen uit de organisatie wordt opgebouwd. Enerzijds omdat zij de kennis hebben hoe het bedrijf precies in elkaar steekt, anderzijds om draagvlak te creëren. Want eerlijk is eerlijk: echt sexy is data governance natuurlijk niet, maar het is een voorwaarde om de volgende stap te zetten qua verbetering op het gebied van data gedreven werken!

 

Hoe wij helpen

Datakwaliteit en analytisch klantbeeld

naar de case

Van strategie naar inrichting naar doen

naar de case

Customer Information Management

naar de case

Klantgerichte informatiehuishouding

naar de case

Contact

Ervaren privacy experts nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Klaas Tjepkema via onderstaande contactgegevens.

Klaas Tjepkema, Senior Consultant

+31 6 46 89 20 71

k.tjepkema@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!