Futureproof campaigning

XS4ALL

XS4ALL

XS4ALL had eerder een marketing automation tool aangeschaft, met het doel datagedreven werken te versnellen en de klantreizen te optimaliseren. De tool was weliswaar geïmplementeerd, maar het gebruik ervan was niet zoals verwacht. Met als consequentie dat de bedoelde verschuiving van een deel van de werkzaamheden van het analyse team, naar de analytische marketeer, ook niet plaatsvond. Cmotions heeft de uitdaging aangenomen om deze verandering te begeleiden en te versnellen.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met een goede analyse van de situatie. Het beperkte gebruik van de tool bleek, zoals vaak voorkomt, meer een signaal dat er iets aan de hand was, dan een oorzaak. Wat zorgde er bij XS4ALL nu voor dat iets waarover eigenlijk iedereen het eens was, toch niet vanzelf veranderde? We hebben het gezamenlijk allemaal in kaart gebracht. Vervolgens is in co-creatie een plan de campagne gemaakt om tot de gewenste situatie te komen.

Dit werd een veranderproject dat verder ging dan alleen de marketing afdeling of het analyse team. Een aantal kernwoorden uit dat plan waren: training, kennis en expertise ontwikkeling, multidisciplinariteit, focus en draagvlak. Maar ook: initiatief nemen, loslaten, vertrouwen en samenwerken.

SamenwerkenWat was het resultaat?

De teamleden deden nieuwe kennis op om met meer vertrouwen de nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken. Er was bewustwording en draagvlak. Dit leidde tot energie, gemakkelijker en vaker werken met de nieuwe tool en verbeteringen in de manier waarop de teams datagedreven werkten.

Ook de teamstructuur en de manier van werken zijn aangescherpt. Rollen en verantwoordelijkheden aangepast met een duidelijke focus op het profiel van de ‘T-shaped’  analytical marketeer. Klaar voor de toekomst!

 

Over XS4ALL

Cmotions werkt al langere tijd samen met XS4ALL. XS4ALL is een bijzondere internetprovider die staat voor het volledig benutten van de mogelijkheden van internet. Voor de vrije en ongecensureerde uitwisseling van gegevens, informatie en ideeën. Voor iedereen. XS4ALL biedt naast internet ook tv, telefonie en andere diensten. Bovendien onderscheidt deze organisatie zich van anderen als servicegerichte marktspeler met hoge kwaliteit en autonoom denkende medewerkers vol idealen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!