Inzicht in de impact van datakwaliteit

Stedin

Stedin

Als onderdeel van het CDO (Chief Data Office) hebben wij de opdracht gekregen om een methode te ontwikkelen waarmee Stedin in staat is om inzicht en grip te krijgen op haar datakwaliteit én de impact die deze heeft op haar bedrijfsprocessen. Deze methode kan door verschillende afdelingen afzonderlijk en zelfstandig worden toegepast, waarbij het CDO inhoudelijke ondersteuning biedt en de resultaten in een rapportage op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) inzichtelijk en bereikbaar worden gemaakt.

Wat hebben we gedaan?

Samen met het CDO team hebben wij een methode ontwikkeld waarbij op basis van de informatiebehoefte per proces of informatieproduct een aantal stappen worden uitgevoerd door de specifieke afdeling:

Deze aanpak is beschreven in een praktisch “handboek” waarmee de teams en afdeling zelf aan de slag kunnen. Naast het handboek hebben we verschillende analyses en rapportages ontwikkeld die inzicht geven in de gegevensstromen en datakwaliteit binnen bepaalde processen.

Wat was het resultaat?

De ontwikkelde methode werd gebruikt in een pilot om de datakwaliteit van de vastgelegde gegevens tijdens het proces “Aanleggen en Vervangen” inzichtelijk te krijgen. Tijdens deze pilot kwamen een aantal waardevolle bevindingen en leerpunten naar boven die verwerkt werden in de aanpak. Vervolgens is de methode gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de data die gebruikt wordt bij het plaatsen van meters. Het gebruik van de methode geeft in eerste instantie inzicht in de afhankelijkheid van data(kwaliteit) bij bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt het draagvlak voor het onderwerp binnen de business vergroot, hetgeen helpt bij het maken van een businesscase of het verkrijgen van resources.

Over Stedin

Stedin is de netbeheerder voor het westelijk deel van Nederland en zorgt dat zo’n 2,2 miljoen klanten kunnen rekenen op stroom en gas. Naast beheer en onderhoud van het net draagt Stedin bij aan de energietransitie en streeft een duurzame bedrijfsvoering na. Haar werkzaamheden bestaan uit het aansluiten van woningen en bedrijven op het net, het onderhoud van de verschillende kabels, leidingen, stations en andere assets, het plaatsen van (slimme) meters, het bestrijden van energiediefstal en -fraude en het beheren van aansluit- en meetgegevens voor marktpartijen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!