Cultureel publiek in beeld

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Cmotions het culturele publiek van een zestal culturele instellingen in kaart gebracht. Zowel de gemeente Utrecht als de culturele instellingen binnen de stad hebben de wens om samen meer publiek en een gevarieeerder publiek te trekken.

Interactieve webrapportage

Door het combineren van data vanuit verschillende (openbare) bronnen en vanuit de instellingen zelf, heeft Cmotions voor de gemeente en de instellingen een interactieve webrapportage samengesteld.

Deze webrapportage geeft een beschrijving van de huidige bezoekers, een geografische weergave van de herkomst van de bezoekers en een analyse naar de potentie van buurten binnen Utrecht waar meer publiek te vinden is.

Cultuur voor iedereen!

Culturele instellingen hebben vaak veel te bieden, al weet lang niet iedere inwoner hoe het aanbod er precies uit ziet. Dit terwijl alle instellingen binnen een stad afzonderlijk veel inspanning leveren om meer publiek te trekken. Waar zou samenwerking tussen instellingen en het delen van (niet-) bezoekersdata binnen de Utrechtse culturele sector toe kunnen leiden? Culturele Zaken van de gemeente Utrecht heeft deze vraag opgepakt en het mogelijk gemaakt middels een pilotproject te onderzoeken hoe instellingen hun publieksbereik kunnen vergroten en verbreden door samenwerking en het delen van data. Het artistieke programma van de instellingen bleef daarbij leidend. Niet alleen het verkrijgen van inzicht in het eigen publiek van een culturele instelling, maar juist door de samenwerking in deze pilot kan men leren van elkaars inzichten en verdere samenwerking onderzoeken.

 

Pilot

Vragen die binnen de pilot centraal staan:

  1. Waar komen de bezoekers binnen de stad vandaan?
  2. Wat zijn de kenmerken van de bezoekers?
  3. Welke voorkeuren hebben de bezoekers?
  4. Hoe verschilt de groep bezoekers van inwoners die niet op het culturele aanbod afkomen?
  5. En welke inwoners zouden interesse hebben in een bezoek aan de culturele instelling?

Vragen die tot doel hebben om meer inzicht te krijgen in het eigen publiek, het publiek van andere instellingen en inzichten om tot een beter publieksbereik te komen.

Een zestal enthousiaste culturele instellingen doen mee aan de pilot. Er wordt in een korte tijd kennis opgebouwd over het eigen publiek en dat van de ander. Geaggregeerde bezoekersdata wordt verrijkt met openbaar beschikbare CBS data en gegevens van de inwoner enquête van de gemeente Utrecht. De resultaten zijn soms een bevestiging van bestaande aannames, maar brengen vaak ook verrassende nieuwe inzichten.

 

Eindresultaat

Naast een rapportage met de belangrijkste conclusies wordt de kennis gedeeld in een interactieve webrapportage. Deze bevat onder andere:

  1. Een geografische weergave van bezoekers per instelling en per buurt;
  2. Interactieve overzichten van de kenmerken van bezoekers per instelling en;
  3. Een analyse naar potentieel nieuw publiek en mogelijkheden voor samenwerking tussen instellingen.

 

Op deze manier zijn de resultaten voor alle deelnemende partijen inzichtelijk gemaakt. De webrapportages zijn eenvoudig in gebruik en binnen de eigen organisatie op te slaan op een gedeelde schijf of een intranet omgeving.

De komende maanden kijken wij gezamenlijk naar een vervolg van deze pilot om nog meer inzichten te verkrijgen en voort te borduren op de eerste bevindingen.

 

Lees ook de volgende artikelen:

 

Gemeente Utrecht over Cmotions

"Dit pilot project is op een visueel aantrekkelijke manier opgeleverd en duidelijk gepresenteerd aan de culturele instellingen. Wat ik fijn vond aan de samenwerking met Cmotions was dat zij zelfstandig samenwerkten met de culturele instellingen en mijn opmerkingen over de maatschappelijke kant van de project begrepen en meenamen in de pilot."

David Langerak, Beleidsadviseur Culturele Zaken

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wouter van Gils via onderstaande contactgegevens.

Wouter van Gils, Senior Consultant

+31 6 15 46 99 17

w.v.gils@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!