Effectieve campagnevoering door brede inzet van voorspelmodellen

De energiemarkt is volop in beweging!

Essent

Steeds meer consumenten gaan bewuster om met hun energieverbruik en hun energierekening. Essent speelt hierop in door ernaar te streven de juiste boodschap aan de juiste klant op het juiste moment via het juiste kanaal te communiceren. Het doel hiervan is een optimale balans te bereiken tussen waarde voor de klant en waarde van de klant, waardoor zowel Essent als de klant voordeel genieten.

Voorspelmodellen

Om deze doelen te realiseren zijn onder meer voorspelmodellen nodig die inzicht geven in toekomstig klantgedrag en daarmee helpen in het targeten van de juiste klanten met de juiste boodschap. Hiervoor schakelde Essent de hulp van Cmotions in. Enerzijds om de interne capaciteit tijdelijk uit te breiden gezien de ambities. Anderzijds om de kennis en kwaliteit van modelbouw te vergroten/verhogen.

Om nóg meer druk te zetten achter de ambities om deze op korte termijn te realiseren is er zelfs een KPI ontwikkeld omtrent Predictive Modeling, waarin de voortgang van alle modellen nauwkeurig gemonitord werd. Belangrijk onderdeel van deze KPI was onder andere de activatie van de modellen door de toepassing ervan in marketingcampagnes. Hiermee laat Essent zien dat het voorspellen van klantgedrag geen doel op zich is, maar een middel om slimmer marketing te bedrijven.

In relatief korte tijd zijn er in samenwerking met Cmotions de nodige modellen ontwikkeld voor de formules Essent en Energiedirect.nl, waaronder:

  • Waardemodellen
  • Responsemodellen voor diverse producten en proposities van Essent
  • Switchmodellen
  • Uplift modellen

Bovenstaand overzicht geeft aan dat er niet alleen zeer veel modellen zijn ontwikkeld om de waarde van en voor de klant te optimaliseren, maar ook dat er nieuwe methodieken zijn gebruikt die nog weinig worden toegepast binnen andere organisaties. Uplift modeling is daar een goed voorbeeld van, hetgeen heeft geleid tot krachtig next level modellen die zeer goede resultaten laten zien in verlengingscampagnes.

 

Programmatic Marketing

De waardecreatie vanuit Marketing Intelligence wordt de komende jaren nóg belangrijker vanwege de ambities van Essent om Programmatic Marketing toe te gaan passen. Dit houdt in dat de klant nóg meer centraal komt te staan en de marketingactiviteiten beter zullen gaan aansluiten op de actuele situatie van de klant. Data en intelligence zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden en zullen dan ook een centrale rol spelen binnen Programmatic Marketing. De ontwikkelde voorspelmodellen zullen we daarom nog intensiever gaan inzetten dan vóór Programmatic Marketing al werd gedaan. Onder andere door optimaal in te spelen op realtime events en triggers van klanten. Hierdoor kunnen we nog meer waarde voor de klant en voor Essent genereren.

 

 

Essent over Cmotions

"Cmotions heeft ons in staat gesteld om in korte tijd een grote hoeveelheid voorspelmodellen te ontwikkelen. Daarbij is belangrijke toegevoegde waarde geleverd, zowel vanuit het perspectief van resources als expertise. Omdat deze specifieke kennis is overgedragen aan onze eigen analisten hebben we onze slagkracht vergroot. Cmotions is voor mij een betrouwbare partner met zeer gemotiveerde en deskundige professionals."

Mark van Heugten, Manager Marketing Analytics & Customer Insights

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!