Van strategie naar inrichting naar doen

Argenta Nederland

Argenta Nederland – Van strategie naar inrichting naar doen

Argenta is een bank voor hypotheken, sparen en verzekeren. Die in België al 60 jaar staat als een huis. Argenta is een bank voor mensen, en dus niet voor bedrijven. Ze zijn er voor iedereen die niet van risico’s houdt en financiële keuzes maakt met gezond verstand.

Onze opdracht

Cmotions heeft samen met een team binnen Argenta Nederland in 2015 een digitale strategie voor de bank opgezet en deze vertaald naar een roadmap, om op basis van (klant)data invulling te geven aan de ontwikkeling van de organisatie, het merk en haar klantrelaties.

 

Digitale strategie en roadmap

Als je als financiële dienstverlener niet meegaat in de snel digitaliserende wereld, dan loop je een bestaansrisico. Vanuit de noodzaak haar klant beter te leren kennen en te begrijpen, relevant te zijn en om pro-actief te kunnen adviseren, startte Argenta Nederland in 2015 met de weg naar een moderne familiebank. Cmotions heeft hierin de begeleiding verzorgd voor het vaststellen van een gezamenlijke visie en strategie. Vanuit deze stip op de horizon is in gezamenlijkheid begonnen met het opbouwen van nieuwe digitale bedieningsconcepten, merk en relatie opbouw en is parallel richting gegeven aan de benodigde onderliggende data inrichting. Met de vertaalslag naar een roadmap en business case ontstond het fundament om concreet en gericht aan de slag te gaan.

 

Van strategie naar inrichting naar doen

Op basis van het plan heeft Cmotions samen met Argenta stappen gezet om met geselecteerde partners en nieuwe medewerkers een marketing en online landschap en organisatie in te vullen. Daarnaast werden data fundament, inrichting en besturing vormgegeven om de kracht van klantkennis te kunnen gaan benutten en helpt Cmotions vandaag de dag om het team te ondersteunen in de stappen naar relevante klantinteractie en een lerende organisatie.

 

Op volle koers

Op dit moment ligt Argenta Nederland op volle koers met de realisatie. In september 2016 is een vernieuwde website gelanceerd en recent is de online Argenta hypotheekstraat geïntroduceerd. Deze is overzichtelijker en biedt meer gebruikersgemak en geeft vorm aan de nieuwe merkpositionering. Ook zijn de mogelijkheden binnen de beveiligde online bankomgeving verruimd. De volgende stappen zijn gericht op nieuwe proposities en vormen van klantbediening en het uitbouwen van het merk Argenta en de relatie met haar klanten. Daarin spelen individuele klantdata en hiermee relevant zijn voor de Argenta klanten op het juiste moment uiteraard een grote rol.

Met de uitvoering van de digitale strategie, het juiste data fundament en de processen voor relevante klantinteractie is Argenta Nederland in staat om de door haar geformuleerde ambities verder in te vullen.

 

Argenta Nederland over Cmotions

"Cmotions is vanaf de planvorming betrokken geweest en heeft een waardevolle bijdrage geleverd op het gebied van Marketing (set up online marketing alsmede de organisatie) en datamanagement. De mensen van Cmotions zijn in staat zich snel in te leven in de materie, in wat wij als Argenta nodig hebben en belangrijker nog er wordt geleverd."

Marinka van der Meer, CEO

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Reddering via onderstaande contactgegevens.

Peter Reddering, Principal Consultant

+31 6 50 60 50 01

p.reddering@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!