Proposities

Verwijzings-<br>scan

Verwijzings-
scan

Klant- en marktinzicht voor patiëntgerichte marktbewerking

Ondanks een toenemende focus op bepaalde specialisaties hebben zorgaanbieders te maken met een afnemende patiënten instroom. Er ontstaat een behoefte aan meer inzicht in de herkomst van patiënten om met dit inzicht vervolgens de instroom te kunnen beïnvloeden en een betere inschatting te kunnen maken van de zorgproductie. Ook verschuift de focus steeds meer van alleen de zorginstantie naar de gehele zorgketen, waarbij behoefte is aan betere inzichten in de totale keten.

Wat is het marktaandeel in adherentiegebied en hoe ziet de benchmark er landelijk uit? Waar komen de patiënten vandaan geografisch gezien en via welke verwijzers? Welke factoren zijn van invloed op deze verwijzing? Welke patiënten komen niet en wat is de uitstroom?

Waarde gedreven<br>zorg

Waarde gedreven
zorg

Inzicht in waarde per patiënt

Bij waarde gedreven zorg wordt inzicht verkregen in de diverse behandelteams rondom een patiënt vanuit een diagnose of DBC. Aan de hand van metingen rondom dit zorgproces is het mogelijk uitspraken te doen over de resultaten van de geleverde zorg voor een gehele patiëntengroep én kunnen de zorgprocessen worden verbeterd en geoptimaliseerd. De kwaliteit van de zorg neemt toe en de kosten dalen.

Aan de hand van de resultaten kan ook gemakkelijker een benchmark worden uitgevoerd met andere zorginstellingen.

Zorgproductie voorspelmodel

Zorgproductie voorspelmodel

Voorspellen verwachtte zorgproductie, beschikbare resources en bezettingsgraad

Om voorspellende modellen te maken beschikken we over unieke state of the art software, die het verschil maakt ten opzichte van reguliere statistische pakketten als SPSS en SAS. Deze is ontwikkeld door specialisten die zich uitsluitend met voorspellen bezighouden en waar alle kennis op dit gebied is samengebracht. Te denken valt aan hoe om te gaan met missing data, outliers en de detectie van causaliteit.

Het voorspellen van de zorgproductie binnen instellingen is een hele belangrijke input voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Ook voor het beter inzicht krijgen in beschikbare resources en bezettingsgraad kunnen voorspelmodellen worden ingezet.
De software biedt tevens rijke mogelijkheden voor scenario-benadering ofwel de uitvoering van what-if analyses.

Zorgaanbieders overzicht

Publicaties

Samenwerking MIC en Cmotions voor datagestuurde mobiele journeys

20 juli 2021

MIC en Cmotions slaan de handen ineen om fondsenwervende goede doelen en culturele organisaties te helpen... lees meer

Realtime inzicht in online donaties voor het Longfonds

2 juni 2020

De coronacrisis zorgt bij goede doelen voor enorme uitdagingen. De jaarlijkse huis-aan-huis collecte is een belangrijke... lees meer

Toon meer publicaties

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeanine Schoonemann via onderstaande contactgegevens.

Jeanine Schoonemann, Principal Consultant

+31 6 55 89 75 12

j.schoonemann@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!