Waardevolle toepassingen van analytics in de zorg

De Zorgsector is onderhevig aan veel ontwikkelingen zoals complexere wet- en regelgeving, beperkte budgetten en een nieuwe rol van de patiënt, die steeds meer maatwerk verlangt. Zorginstanties moeten meer dan ooit de toegevoegde waarde van de door hun geleverde zorg aantonen. Om dit te bewerkstelligen is het zaak de grote hoeveelheid aan gegenereerde data over patiënten, processen en prestaties om te zetten in betekenisvolle inzichten en kennis. Big data, informatiemanagement en (predictive) analytics spelen een belangrijke rol om waarde uit data te halen en data gedreven beslissingen te kunnen nemen.

Doelen

Betaalbare zorg

Kwalitatief goede zorg

Toegevoegde waarde voor de patiënt

Proces optimalisatie

Veiligheid

Transparantie

Door de vele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg is het voor zorgaanbieders essentieel om te beschikken over actuele en up-to-date informatie. Informatie die nodig is om te kunnen sturen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg, maar ook inzicht te krijgen in de processen, productie en beschikbare resources. Door slimmer gebruik te maken van de aanwezige data en deze om te zetten in waardevolle informatie neemt de voorspelbaarheid van processen toe, verbetert de bezettingsgraad van resources en stijgt de kwaliteit van de zorg.

Patiënt ontwikkelingen

 • Zelfregie patiënt; sturen zorgproces en in control over eigen data
 • Meer maatwerk
 • Toenemende kwaliteitseisen

Branche ontwikkelingen

 • Stijgende zorgkosten
 • Digitalisering en digitale platforms
 • E-health
 • Complexiteit van de zorg

Uitdagingen

Inzicht in totale zorgketen en verwachte zorgproductie

Complexiteit en variëteit van datalandschap

Integrale ketenbenadering - verticale silo’s

Inzicht in toegevoegde waarde patiënt

Om meerwaarde te kunnen halen uit de grote hoeveelheid beschikbare en gegenereerde data binnen zorginstanties, is het in eerste instantie van belang dat de data goed ontsloten en geïntegreerd kan worden. Ook het breder toepassen van de data vergroot de mogelijkheden voor procesoptimalisatie. Een duidelijke strategie geeft richting aan de KPI’s op het gebied van patiëntenzorg en kwaliteit. Een grotere betrokkenheid van de patiënt in de gehele zorgketen en de voortschrijdende technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om meer maatwerk aan de zorgvrager te leveren. Dit vereist een herinrichting van de patiëntprocessen.

De oplossingen van Cmotions

Publicaties

Samenwerking MIC en Cmotions voor datagestuurde mobiele journeys

20 juli 2021

MIC en Cmotions slaan de handen ineen om fondsenwervende goede doelen en culturele organisaties te helpen... lees meer

Realtime inzicht in online donaties voor het Longfonds

2 juni 2020

De coronacrisis zorgt bij goede doelen voor enorme uitdagingen. De jaarlijkse huis-aan-huis collecte is een belangrijke... lees meer

Toon meer publicaties

Heb je vragen? Neem contact met ons op

  Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Cmotions en geef hierbij toestemming voor deze inschrijving.

  Contact

  Wil je meer weten over deze branche? Neem dan contact op met een van onze specialisten op dit gebied:

  Jeanine Schoonemann, Principal Consultant

  +31 6 55 89 75 12

  j.schoonemann@cmotions.nl

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!