Data strategie

Data kwaliteit audit

Data kwaliteit audit

Als we de kracht van data willen verzilveren moeten we inzicht krijgen in de kwaliteit en de toepasbaarheid van deze data.

Om een reëel beeld van de werkelijkheid te kunnen krijgen, is het essentieel om uit te gaan van data die correct is, compleet en betrouwbaar. Voor analysedoeleinden zijn indicatoren zoals actualiteit en consistentie van belang.

Met het oog op de gewenste vervolgstap (dashboard, voorspelmodel e.d.) kan inzicht in data gerealiseerd worden met behulp van een audit. Data cleaning kan uiteindelijk ingezet worden om de gewenste kwaliteit te behalen.

Data Governance

Data Governance

Hoe zorg ik voor een solide data infrastructuur binnen mijn gemeente? Welke data heb ik nodig en hoe stel ik deze beschikbaar?

Door het inrichten van de juiste data governance structuur helpen we om hierin de juiste stappen te nemen en de kracht van data verder te ontwikkelen en te borgen in de organisatie.

Denk hierbij aan definities van beschikbare datavelden, het aanstellen van verantwoordelijken voor de data en hoe om te gaan met privacy.

Target to Data workshop

Target to Data workshop

Op een gerichte manier aan de slag gaan met data en hierop sturen, vergt inzicht in doelen en primaire processen.

In de Target to Data workshop gaan we heel praktisch aan de slag met het vaststellen van een gezamenlijk inzicht in de doelen binnen een specifiek domein van een gemeente. Ook komt de relatie met de drivers en beïnvloeders om deze doelen te kunnen bereiken aan bod.

Met het maken van de slag naar de middelen, zoals inzichten en relevante data, helpen we om data doelgericht in te zetten om uiteindelijke de juiste beslissingen te nemen.

Als we data en doelen hebben verbonden en de kwaliteit en continuïteit hebben geborgd kan je daadwerkelijk gaan sturen met data.

Gemeenten overzicht

Publicaties

Natural Language Processing gebruiken bij het bouwen van voorspelmodellen met R

26 november 2020

Het ontdekken van het voorspellende potentieel van tekst met behulp van topic modeling, word embedding, transfer... lees meer

Vijf redenen waarom datagestuurd werken niet altijd slaagt – en tips om het wel voor elkaar te krijgen

13 juni 2019

Veel organisaties beseffen het belang van data en de toegevoegde waarde ervan voor hun bedrijfsvoering. Datagestuurd... lees meer

Toon meer publicaties

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wouter van Gils via onderstaande contactgegevens.

Wouter van Gils, Senior Consultant

+31 6 15 46 99 17

w.v.gils@cmotions.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!