Datagedreven sturing en informatiegestuurd werken

Het realiseren van meer publieke waarde staat bij gemeenten hoog op de agenda, waarbij voortdurend kritisch gekeken wordt naar de toegevoegde waarde voor burgers en bedrijven vanuit het uit te voeren beleid. De vergroting van het takenpakket, door onder andere decentralisatie, dwingt gemeenten hun processen meer efficiënt in te richten en scherper beleid te maken met de beschikbare middelen.

Data kan grip en sturing bieden voor de besluitvorming binnen de verschillende domeinen en op diverse integrale thema’s binnen gemeenten. Denk hierbij aan de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein of met betrekking tot Veiligheid en de Omgevingswet. Voorbeelden uit de praktijk zijn: informatiegestuurde handhaving met dashboards, het bepalen van de optimale inzet van wijkteams, fraudedetectie binnen de bijstand & zorg en het bepalen van de effectiviteit van re-integratievoorzieningen.

Doelen

Vergroten publieke waarde

Vergroten aantrekkelijkheid voor burgers en bedrijven

Optimalisatie van werkprocessen

Introductie nieuwe diensten

Tijdige en gerichte informatie-
verstrekking

De gemeente verzamelt zelf veel gegevens over haar burgers en heeft toegang tot zowel data van ketenpartners als open data. Deze data inzetten om te komen tot snellere en betere beslissingen is zowel een kans als een noodzaak. Het optimaal inzetten van data vergroot de publieke waarde van een gemeente. Middels de data kunnen de effecten van het uitgevoerde beleid continu worden gemeten. Op basis hiervan is men ook in staat meer voorspellende analyses uit te voeren op het gebied van preventie, bijvoorbeeld voor fraudedetectie, het voorspellen van onderhoud of woninginbraak. Het beleidsproces wordt korter, minder op basis van onderbuikgevoel en er kunnen beter beslissingen worden genomen.

Burger- en bedrijfsontwikkelingen

 • Digitale interactie met gemeente
 • (Burger) participatie
 • Privacy
 • Grotere informatiebehoefte

Branche ontwikkelingen

 • Decentralisatie
 • Informatiegestuurd werken
 • Zorg- en informatieplicht
 • Digitalisering en automatisering
 • Innovatie en vernieuwing

Uitdagingen

Ontsluiten van data, data kwaliteit en toegankelijkheid

Inrichting digitale werkprocessen

Meten effectiviteit uitgevoerd beleid

Planning & inzicht: sturingsmechanismen

Privacy & ethische vraagstukken

Dat het gebruik van data waarde kan toevoegen wordt inmiddels wel gezien, maar hoe ga je hier in de praktijk mee aan de slag?

Het blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn om de data vanuit verschillende afdelingen en systemen binnen gemeenten toegankelijk te maken. Het helpt wanneer er een datastrategie is geformuleerd waarin ook de data infrastructuur binnen een gemeente is vastgelegd.

Ook de verankering en verbreding in de organisatie is vaak een uitdaging. Het is van belang dat kennis zo goed en breed mogelijk binnen de gemeente wordt overgedragen, ook tussen de verschillende domeinen. Aan de hand van de bereikte resultaten of experimenten kan aangetoond worden wat de meerwaarde van de data is. Datagedreven sturing betekent ook een andere inrichting van de organisatie op (werk)processen en rollen.

Tot slot spelen privacy en ethische vraagstukken ook een belangrijke rol, met name ook de discussie rondom het eigenaarschap van de data. Een duidelijke doelbinding en het denken vanuit kansen in plaats van wat er niet mag, biedt uiteindelijk meer ruimte voor creativiteit.

De oplossingen van Cmotions

Publicaties

Natural Language Processing gebruiken bij het bouwen van voorspelmodellen met R

26 november 2020

Het ontdekken van het voorspellende potentieel van tekst met behulp van topic modeling, word embedding, transfer... lees meer

Vijf redenen waarom datagestuurd werken niet altijd slaagt – en tips om het wel voor elkaar te krijgen

13 juni 2019

Veel organisaties beseffen het belang van data en de toegevoegde waarde ervan voor hun bedrijfsvoering. Datagestuurd... lees meer

Toon meer publicaties

Neem contact met ons op

  Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Cmotions en geef hierbij toestemming voor deze inschrijving.

  Contact

  Wil je meer weten over deze branche? Neem dan contact op met een van onze specialisten op dit gebied:

  Wouter van Gils, Senior Consultant

  +31 6 15 46 99 17

  w.v.gils@cmotions.nl

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!