Data gestuurd werken

De aantrekkelijkheid van de gemeente voor burgers en bedrijven staat hoog op de agenda, waarbij voortdurend kritisch gekeken wordt naar toegevoegde waarde vanuit het uit te voeren beleid. Steeds meer gemeenten ontdekken de waarde van data. De grote hoeveelheid aan beschikbare data kan gebruikt worden om beleid en besluitvorming binnen de verschillende domeinen van een gemeente feitelijk te onderbouwen. Data gedreven sturing doet steeds meer zijn intrede, waarbij het de uitdaging blijft wat hiervan de impact is op (werk)processen, de organisatie en de geleverde diensten aan de burgers en hoe dit te implementeren.

Gemeenten worden ook geconfronteerd met een vergroting van hun takenpakket: decentralisatie plaatst uitvoeren van kerntaken zoals de jeugdzorg, ondersteuning aan burgers met een arbeidsbeperking of het bieden van beschermd wonen en opvang bij gemeenten.

Doelen

Vergroten aantrekkelijkheid voor burgers en bedrijven

Publieke imago

Toegevoegde waarde voor inwoners

Kostenreductie door gerichte bezuinigingen

Optimalisatie van werkprocessen

Introductie nieuwe diensten

Tijdige en gerichte informatieverstrekking

De gemeente verzamelt zelf veel gegevens over haar burgers en krijgt ook veel informatie van ketenpartners. Deze gegevens inzetten om te komen tot snellere en betere beslissingen is zowel een kans als een noodzaak. Gebruik van data voegt hiermee waarde toe aan het publieke domein. Middels de data, die voortdurend verzameld wordt en ter beschikking staat, kunnen de effecten van het uitgevoerde beleid continu worden gemeten. Op basis hiervan is men ook in staat meer voorspellende analyses uit te voeren, met een blik op de toekomst. Het beleidsproces wordt sneller en korter en kan afgestemd worden op de feitelijke situatie. Data gestuurd werken leidt tot een andere manier van werken van gemeenten, waarbij processen en organisatie anders ingericht moeten worden.

Burger ontwikkelingen

  • Burger participatie
  • Digitale interactie met gemeente
  • Meer aandacht voor privacy
  • Grotere informatiebehoefte

Branche ontwikkelingen

  • Decentralisatie
  • Data gedreven werken
  • Zorg- en informatieplicht
  • Digitalisering en automatisering
  • Innovatie en vernieuwing

Uitdagingen

Decentralisatie

Inrichting digitale werkprocessen

Procesoptimalisatie

Nieuwe informatie omzetten naar publieke meerwaarde

Ontsluiten van beschikbare data, data kwaliteit en toegankelijkheid

Data vanuit de verschillende afdelingen binnen gemeenten wordt steeds meer toegankelijk gemaakt. Door het slim combineren van de aanwezige data en daarbij ook gebruik te maken van extern beschikbare data kunnen nieuwe inzichten worden gegenereerd en worden omgezet naar beleidsrelevante informatie. Of het nu gaat om het ontsluiten van data, het inrichten van digitale werkprocessen, het meten van de effectiviteit van uitgevoerd beleid, het optimaliseren van uitvoeringsprocessen rondom de burger of het opleiden van medewerkers voor de eisen van de 21ste eeuw: Cmotions kan u hierbij helpen.

Proposities - hoe Cmotions helpt

Publicaties

Cmotions @ VNG Realisatie congres Back to the future

29 maart 2018

Woensdag 28 maart 2018 vond het jaarlijkse VNG Realisatie congres plaats met het thema Back... lees meer

Verkenning data science en machine learning bij Open Raadsinformatie

19 maart 2018

VNG Realisatie (Vereniging Nederlandse Gemeenten) had Cmotions uitgenodigd voor een oriëntatiedag bij de Data Science... lees meer

Toon meer publicaties

Contact

Wil je meer weten over deze branche? Neem dan contact op met een van onze specialisten op dit gebied:

Wouter van Gils, Senior Consultant

+31 6 15 46 99 17

w.v.gils@cmotions.nl

Marjolein Geesing, Accountmanager

+31 6 52 48 39 97

m.geesing@cmotions.nl