Monetization of the Internet of Things

Connectiviteit

Connectiviteit

Wat betekent Internet of Things voor de energiemarkt?

Tegenwoordig draait alles om connectiviteit. Consumenten willen altijd en overal online zijn en dat de verschillende devices met elkaar gesynchroniseerd zijn. Steeds belangrijker daarbij wordt ook de connectiviteit tussen apparaten, hetgeen steeds meer slimme mogelijkheden biedt op het gebied van comfort.

Denk hierbij aan voorbeelden als de connectie tussen je auto en je telefoon, waarbij je via je telefoon kunt zien waar je auto geparkeerd staat of hoe ver je elektrische- of hybride auto reeds is opgeladen. Of de koppeling van je telefoon of slimme thermostaat met rookmelders, beveiligingssystemen en het lichtnet tot en met gordijnen of zonwering die automatisch sluit(en) bij dag/nacht of grote temperatuurswisselingen.

Kortom er zijn legio voorbeelden te vinden van toepassingen en devices die met elkaar gekoppeld kunnen worden. Wat maakt nu dat deze apparaten en toepassingen ‘smart connected’ worden en wat betekent dit? Centraal binnen deze eerder genoemde slimme connectiviteit is het toevoegen van data en intelligence, waar nu juist onze kern expertise ligt.

Voor de energiebranche is IoT onder te verdelen in:

  • Smart homes
  • Smart cities
Smart homes

Smart homes

Loyalere klanten door comfort en energiebesparende maatregelen

Binnen het smart home domein zijn oneindig veel toepassingen te bedenken met verschillende verdienmodellen. Op basis van data voorspelmodellen is het mogelijk om consument bewuster en zuiniger om te laten gaan met energie, met als gevolg loyale klanten die langer willen blijven.

Door apparaten met elkaar te verbinden, zoals een mobiele telefoon met een slimme thermostaat, rookmelders, beveiligingssystemen en zonwering kan een energieleverancier meer comfort bieden aan de klant door deze apparaten via een app te laten bedienen. Via deze app worden zo weer relevante data gecreëerd die meer inzicht geven in de thuissituatie van de klant. Deze data kunnen worden gebruikt voor profiling en segmentatie, maar ook voor zaken als propositieontwikkeling.

Denk daarbij aan proposities die inzoomen op dit comfort en eventueel energiebesparende maatregelen, door verder te gaan dan alleen de levering van gas en elektriciteit. Bijvoorbeeld door energiecontracten uit te breiden met de eerder genoemde apparaten die met elkaar verbonden kunnen worden. Op deze wijze ontstaan smart homes en kan het comfort voor de klant daarmee positief bijdragen aan de klantloyaliteit.

Smart cities

Smart cities

Nieuwe verdienmodellen door samenwerking met overheid en externe partijen

De stad kent groeiende uitdagingen, steden worden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen die een effect hebben op het leefklimaat:

  • Steden worden groter en complexer. Tot 2025 zijn de grote gemeenten in Nederland goed voor 75% van de bevolkingsgroei.
  • De burger vraagt steeds betere en efficiëntere dienstverlening van de overheid terwijl de overheid kampt met krimpende budgetten.
  • Opkomst van nieuwe technologieën zoals elektrische en zelfrijdende auto’s en 5G creëren behoefte aan nieuwe communicatieapparatuur.

Technologie kan een oplossing bieden voor deze uitdagingen. In een slimme stad draait het om zaken efficiënter, makkelijker, leuker, schoner, gezonder en veiliger maken. De slimme stad genereert data en inzichten om processen te optimaliseren.

Ondanks de aanwezigheid van technologie en diverse proefprojecten op het gebied van smart cities is de werkelijkheid weerbarstig. Deze ontwikkeling voltrekt zich vrij langzaam en de markt bevindt zich nog in een experimentele fase.

Om de markt naar de volgende fase van volwassenheid te brengen, zijn er een aantal drempels te nemen:

  • Benodigde elektra en IT infrastructuur in de openbare ruimte ontbreekt.
  • Infrastructuur vergt grote investeringen en schaalvoordelen zijn nog onvoldoende zichtbaar.
  • Individuele partijen zoeken oplossingen voor individuele belangen.
  • Besluitvorming over vereiste aanpassingen aan de fysieke ruimte.
  • Zorgen op het gebied van privacy van burgers.
Energie overzicht

Publicaties

Natural Language Processing gebruiken bij het bouwen van voorspelmodellen met R

26 november 2020

Het ontdekken van het voorspellende potentieel van tekst met behulp van topic modeling, word embedding, transfer... lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis nooit meer iets op het gebied van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties!