Skip to main content
search

Op initiatief van biologen Diederik van Liere (wolvengedragswetenschapper) en Nynke Osinga zijn een groep Data Scientists van Cmotions aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een machine learning (AI) model dat niet alleen kan voorspellen waar wolven zich zullen gaan vestigen, maar die ook kan uitleggen welke factoren hierin een rol spelen. Het op deze wijze en met dit doel toepassen van deze Data Science technieken is een noviteit in de biologie/ecologie, waar ontzettend veel waarde uitgehaald kan worden.

De resultaten van dit voorspelmodel, waarbij gebruik is gemaakt van XGBoost en SHAP, zijn opgenomen in een wetenschappelijk artikel welke is gepubliceerd in het magazine Environmental Management.

De belangrijkste conclusie van het wetenschappelijke voorspelmodel is dat wolven zich vaker zullen vestigingen op het platteland. Eerder werd gedacht dat wolven zich alleen vestigen in uitgestrekte natuurgebieden ver van de bewoonde wereld. Nu blijkt dat ze hun territorium het liefst dichtbij andere roedels afbakenen, ook al is dat in de buurt van een bewoond gebied. “Een terrein met maximaal 40 procent bos is al geschikt”, aldus van Liere. “Ook akkerland is aantrekkelijk omdat daar reeën, herten en kleinere wildsoorten leven waar de wolf op jaagt.”

Het wolvenvoorspelmodel is een belangrijk hulpmiddel om op tijd maatregelen te treffen als wolven in de bebouwde kom komen. “Wolven gaan niet meer weg uit Nederland, daarom moeten we leren hoe we met hen kunnen samenleven zonder incidenten”, aldus van Liere. “Wolven hebben, net als honden, een uitstekend lerend vermogen. Alleen wij kunnen ze leren om uit de buurt van mensen en vee te blijven. Als er een wolf door de bebouwde kom loopt, moet deze onmiddellijk op een professionele manier verjaagd worden, zodat ze mensen associëren met gevaar. Want als wolven zich vertrouwd gaan voelen bij mensen zullen hun welpen dat gedrag kopieren. In West-Duitsland, maar ook in Nederland zien we dat helaas al gebeuren”.

We zijn trots op wat we gezamenlijk bereikt hebben in dit project. Leuk om te zien hoe iets wat klein begint uit kan groeien tot een wetenschappelijk artikel. Een ontzettend inspirerend project!

Principal Consultant & Data Scientist j.schoonemann@cmotions.nl
Close Menu