Marketing in de zorg van morgen

24 maart 2017

Artikel geschreven door Marjolein Geesing, Accountmanager

Op 15 maart werd in de Jaarbeurs het congres ‘Marketing in de zorg van morgen’ georganiseerd. Aan bod kwamen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zorgmarkt en de centrale rol die de patiënt hierin speelt. Bestaande zorgaanbieders moeten hun business modellen aanpassen om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen in de markt en de snel veranderende rol van de patiënt.

 

Ontwikkelingen

Als belangrijkste ontwikkelingen in de zorg werden genoemd digitalisering en digital platforms, individual profiling, artificial intelligence en quantified self. Allemaal ontwikkelingen die direct of indirect te maken hebben met het personaliseren van de zorg, waarbij de patiënt centraal staat. Kennis over en betrokkenheid van patiënten is essentieel om uiteindelijk de zorg verder te kunnen ontwikkelen en te verbeteren. Je ziet dat patiënten steeds meer zelf in regie zijn, meer behoefte hebben aan informatie en ook zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden van informatievoorziening.

Om de zorg daadwerkelijk te kunnen verbeteren is een structurele inbreng van patiënten voor de juiste beleidsvorming van groot belang. Wat echter opvalt in de markt is dat veel zorginstellingen nog weinig gebruik maken van markt- en patiëntgericht ondernemen en dat ‘Marketing’ in de zorg eigenlijk nog een ‘vies’ woord is. Door de ontwikkelingen, zoals hierboven benoemt, ontkom je echter niet aan meer patiëntgerichtheid en -participatie. Hiermee kan je als zorginstelling de kwaliteit van zorg verder vergroten, maar ook efficiëntie slagen maken in de processen, waardoor kosten beter in de hand gehouden kunnen worden.

 

 

Professionaliseren

Voor het vergroten van patiëntgerichtheid en -participatie moet de Marketing binnen de zorg professionaliseren. Dit betekent een gestructureerde aanpak met voldoende beschikbaarheid van mensen en middelen en aandacht binnen de organisatie en dan met name op directieniveau. Je ziet dat op dit moment de aandacht vanuit Marketing nog veelal intern gericht is en voornamelijk uitgaat naar klanttevredenheidsonderzoeken, communicatie, kwaliteit en veiligheid.

Maar wie gaat zich daadwerkelijk bezig houden met de klant, de patiënt, daar waar het allemaal om te doen is. Mijns inziens kunnen zorginstellingen nog leren van commerciële bedrijven, die klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan. De kennis die deze bedrijven over hun klanten verzamelen, analyseren en daar vervolgens op acteren, zorgen uiteindelijk voor het commerciële succes. Het gebruikmaken van de ervaringen en data van de eindgebruiker, de patiënt, is van onschatbare waarde om een verbeteringsslag binnen de zorg te kunnen realiseren.

 

Privacy

Privacy speelt hierin een hele belangrijke rol, maar als de patiënt in regie is en hij bepaalt welke data met wie wanneer gedeeld wordt, zal hij en de zorginstelling hier uiteindelijk de vruchten van plukken.

Een mooi voorbeeld vind ik persoonlijk de scepsis rondom het EPD, het Elektronisch Patiënten Dossier. Je ziet dat deze ontwikkeling op het gebied van het delen van data over de patiënt steeds meer gemeengoed aan het worden is binnen de zorg. Als patiënt verwacht je eigenlijk op een spreekuur bij de arts dat hij jouw situatie kent en al nagedacht heeft over verschillende behandelmethodes en de voor- en nadelen in jouw specifieke geval. Zonder de beschikbaarheid van deze data en de participatie van de patiënt in het proces zou dit niet mogelijk zijn.

 

Data

Kortom het beter inzicht krijgen in de wensen en behoeften van patiënten middels een patiënt gerichte benadering en voldoende patiëntparticipatie zijn belangrijke aandachtsgebieden voor zorginstellingen. De data die hiermee verzameld wordt speelt een cruciale rol, met name ook wanneer het geanalyseerd wordt en men hieruit de juiste inzichten verkrijgt om onderbouwd de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen.

Laat de data voor je werken en heb lef om te innoveren op de belangrijke ontwikkelingen binnen de zorgmarkt op het gebied van e-health. Wanneer zorginstellingen dit goed onder de aandacht brengen naar de markt en met name richting haar patiënten is dit dé Marketing in de zorg van morgen.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marjolein Geesing via onderstaande contactgegevens.

Marjolein Geesing, Accountmanager

+31 6 52 48 39 97

m.geesing@cmotions.nl

Gerelateerd nieuws

Cmotions @ Talent Event 2017

29 november 2017

Afgelopen week (24 en 25 november) vond de eerste editie van het Talent Event plaats in... lees meer

DDMA Data Dag 2017 Hot Topic: De marketingtoepassing van A.I. en machine learning

27 november 2017

‘Enabling customer experiences’ is het thema van de DDMA Data Dag 2017 in Pakhuis De... lees meer

KNVB wint DDMA Customer Data Award 2017!

23 november 2017

De DDMA reikte op woensdag 22 november 2017 de Customer Data Award uit. Deze award... lees meer