Big data en pensioenen

12 oktober 2017

Artikel geschreven door Ronald Wiekenkamp, Partner

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap organiseert veel bijeenkomsten voor haar leden over actuele thema’s. Zo was er op 3 oktober 2017 een netwerksessie van de Kring Pensioenen waar “Big Data” het onderwerp was. Dat het thema aanspreekt bleek uit de hoge opkomst van meer dan 100 leden. Vanuit de universitaire wereld ging Marike Knoef in op een uiteenzetting van het begrip “Big Data” en over mogelijke toepassingen binnen de pensioensector. Ronald Wiekenkamp, partner van Cmotions, ging meer in op de praktische toepassing van Big Data in dit domein.

Naast dat ze geassocieerd professor is aan de Universiteit van Leiden, is Marike als bestuurslid verbonden aan Netspar. Deze organisatie stelt zich tot doel de mogelijkheden tot financiering van de “oude dag” in Nederland te verbeteren. In haar inleiding liet ze zien hoe in een rap tempo data-gedreven systemen vele cognitieve taken overnemen. Zelfs waar het gaat om de keuze van een levenspartner, zouden meer mensen kiezen voor een algoritme dan voor de eigen intuïtie. Big Data draagt hier aan bij, waarbij het de kunst is om causale relaties te leggen. Na enige discussie over het begrip “Big Data” gaf Marike een aantal mogelijke toepassingen van Big Data in de pensioensector:

  • Personalisatie, vooral waar het gaat om pensioencommunicatie
  • Kansberekening, in het bijzonder van sterftekansen
  • Beleggen, zoals het bepalen van het beleggingssentiment
  • Toezicht en handhaving
  • Hervormingen binnen de sector

Het spanningsveld tussen een verdergaande differentiatie en het solidariteitsbeginsel leidde tot een interessante discussie, waarbij het de conclusie was dat door digitalisering meer personalisatie niet te stoppen is. Dit leidde tot de uitspraak: “Digitaliseren is als asbest: het verspreidt zich op mysterieuze wijze en is niet meer weg te krijgen….

Ronald Wiekenkamp zette vanuit de praktijk van Cmotions nog wat kanttekeningen bij het begrip “Big Data”. Om dit nog meer toepasbaar te maken zijn naast de bekende 4 of 5 v’s relevantie, koppelbaarheid of informatie-overlap belangrijke eigenschappen. Hij lichtte dit toe met een aantal praktische toepassingen binnen de Pensioensector. Een eerste is de segmentatie van pensioendeelnemers naar persona. Door de data van pensioendeelnemers te koppelen aan profieldata kun je met statistische technieken segmenten onderscheiden. Deelnemers die tot een segment behoren lijken qua kenmerken erg op elkaar, terwijl de segmenten zoveel als mogelijk van elkaar verschillen. Door aan deze segmenten personen te koppelen die tot de kern van het segment behoren, kom je tot een persona-segmentatie. Dit is goed te gebruiken in de communicatie met de diverse groepen.

Een stap verder ga je als je deelnemers uitnodigt een aantal vragen te laten beantwoorden ten aanzien van hun pensioenbewustzijn en hun pensioenopbouw. Met hun antwoorden kan je ze vervolgens segmenteren naar deze twee dimensies. Cmotions heeft deze zogenaamde “golden questions” gedestilleerd uit een lange vragenlijst. Met een pensioenverzekeraar ontwikkelt zij nu een applicatie, waarin mensen in een minuut kunnen zien hoe ze ervoor staan qua pensioenrisico en -bewustzijn. Deze applicatie wordt gelanceerd tijdens de Pensioen3daagse 2017.

Ronald sloot af met een toepassing voor het actuariaat. Waar het bekend is dat iemands levensverwachting gecorreleerd is met zijn of haar sociale status, verrijkt Cmotions bestanden van pensioendeelnemers met dit soort profieldata. Zij doet dit onder andere voor Milliman, die hierdoor beter is staat is sterftekansen te berekenen. Als pensioenfondsen en -uitvoerders over meer data van hun deelnemers beschikken, zijn ze ook beter in staat om hun fondsbeleid hierop af te stemmen.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ronald Wiekenkamp via onderstaande contactgegevens.

Ronald Wiekenkamp, Partner

+31 6 53 34 62 44

r.wiekenkamp@cmotions.nl

Gerelateerd nieuws

Succes met big data?

9 november 2017

Sinds McKinsey in 2011 haar studie publiceerde onder de titel “Big Data, the next frontier... lees meer

De V’s die je moet overwinnen om ‘Big’ data smart te maken

10 maart 2016

Dit is een verhaal over tien V’s, omdat wij mensen nou eenmaal van rijtjes houden.... lees meer

Gaan big data en privacy samen?

14 februari 2016

Big data is de nieuwe olie. De exponentieel groeiende databerg biedt ongekend nieuwe mogelijkheden. Marketeers... lees meer